תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר

עמוד:IV

בהכנת כרך זה סייעו : הרב יעקב שורץ הרב אברהם לוין מר אריאל גרוסמן כרך זה יוצא לאור בסיוע פרויקט פרידברג לפרסום הגניזה מפעל משותף של חברת פרידברג לכתבי יד יהודיים ) FJMS ( ופרויקט פרידברג לפרסום הגניזה ) FGP ( © כל הזכויות שמורות למכון שוקן למחקר היהדות - JTS ירושלים תשע " ח 2018 Printed in Israel, מסת"ב 2 - 070 - 456 - 965 - 978 ISBN אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אופן, לרבות צילום והקלטה, אלקטרוני או מכני, ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור או מהמחבר, פרט לצורך סיקור בעיתונים ובכתבי עת

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר