מבוא

מתוך:  > ירמיהו בציון > מבוא

עמוד:15

51מבוא הגיונית מתוך עמדה דתית סדורה . שתי בחינות אלה נעות על הציר שבין הרגשי לשכלי בעיסוק הדתי, וכפי שאראה, הן שלובות יחד אצל מאגנס . במוקד ספר זה תעמוד אפוא שאלת הערכת הזיקה בין העמדה הדתית של יהודה לייב מאגנס והתפתחותה, ובין השקפת עולמו ופעילותו הפוליטיים . בחיבור אסקור את מרחב ההשפעות הרעיוניות שעיצבו את עולמו של מאגנס, בשני צירים עיקריים – הציר הדתי והציר הפוליטי – ואת הזיקות ביניהן, כפי שעולה מעיון בפרסומיו, ביומניו ובהתכתבויותיו של מאגנס . זאת, כדי לצייר תמונה מלאה ורחבה ככל האפשר של הסביבה האידיאולוגית שהיה שרוי בה, ובפרט הקשריה התיאולוגיים-פוליטיים . במסגרת זו אשחזר את עמדותיו של מאגנס בנוגע לשאלות היסוד של הדת – ובראש ובראשונה שאלת האמונה וצידוק האל ( תיאודיציה ) . עמדות תיאולוגיות אלה התפתחו בד בבד עם תפיסות פוליטיות אמריקניות ביסודן, שנשענו על הפרגמטיזם והתפיסות הפדרטיביות האמריקניות . את השילוב בין העמדות הדתיות לעמדות הפוליטיות אבחן בצמתים מרכזיים של עשייתו הפוליטית של מאגנס : התנגדותו הפעילה למלחמת העולם הראשונה לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה ( 7 9 ) ; פרסום מאמרו כמו כל לאחר מהומות הכותל ( 9 9 ) ; ופעילותו הפוליטית ביישוב בשנות הגויים ? השלושים והארבעים, ובפרט עדותו לפני הוועדה האנגלו-אמריקנית ( 6 9 ) . אפשר אפוא לראות בחיבור זה ביוגרפיה דתית-פוליטית של מאגנס, שבה אני מבסס תחילה את מרכזיות הממד הדתי אצלו, ולאחר מכן בוחן את פועלו הפוליטי מנקודת מבט זו . כפועל יוצא מכך, אני משלב בין כלים מחקריים של היסטוריה רעיונית להיבטים קונקרטיים של היסטוריה פוליטית, לצורך הערכת מידת ההשפעה של פועלו הפוליטי של מאגנס והאופן שבו נתפס בסביבת הפעולה שלו – היישוב העברי בארץ ישראל בתקופת המנדט . סקירה ביוגרפית יהודה ליאון מאגנס נולד באוקלנד, קליפורניה, ב- 878 . לימים שינה את שמו האמצעי ללייב, כמחווה לסבו שמוצאו היה מקהילה חסידית בפולין . אמו הייתה ממוצא גרמני, והקנתה לו שליטה מלאה בשפה זו . בצעירותו התחנך המאמר יצא לאור ב- 9 9 כספרון כרוך בעברית ובאנגלית .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר