העברית שפה חיה

עמוד:4

. Rina Ben - Shahar and Nitsa Ben - Ari , Eds Hebrew, A Living Language, VIII Studies on the Language in its Social and Cultural Contexts Literature, Meaning, Culture 43 Publications of The Porter Institute for Poetics & Semiotics Tel - Aviv University - Hakibbutz Hameuchad Founding Editor : Benjamin Harshav Series Editor : Orly Lubin כל הזכויות שמורות למחברים, לעורכים ולמכון פורטר © 2018 אביב - תל

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר