פתח דבר - התאוריה החברתית-תרבותית: סוג חדש של פסיכולוגיה

עמוד:11

פתח דבר - התאוריה החברתית - תרבותית : סוג חדש של פסיכולוגיה | 11 מייצג את פעילות ההוראה - למידה האולטימטיבית, שבמהלכה המורה מזהה את "טווח ההתפתחות הקרובה" של התלמיד או התלמידה, כלומר את פוטנציאל הלמידה שלהם בעתיד הקרוב ביותר ; פוטנציאל שהם יכולים לממש בהווה רק בתיווך המורה . בפרק זה נראה כיצד קיבלו מושגים אלו שטבע ויגוצקי משמעות רלוונטית בעבודותיהם של חוקרים בעולם המערבי ובמרכז פוירשטיין לקידום כושר הלמידה בירושלים . השער הרביעי מוקדש ליישומים של פדגוגיה תרבותית ולפיתוח סביבות למידה . בפרק הראשון בשער זה ( פרק 10 ) נלמד על סביבות למידה ויגוצקיאניות שפיתחו חוקרים רוסים בני זמננו, המבקשים בעיקר לשדרג את תהליך ההמשגה של ילדים בעזרת אימון בתרגילי חשיבה . הפרק השני בשער ( פרק 11 ) מסביר את החשיבות שהתאורטיקנים החינוכיים מייחסים ללמידה חברתית המבוססת על שיח בין תלמידים למורים ובין תלמידים לבין עצמם . בהקשר זה נדון במושג "קהילה לומדת" וביישומיו בתחומי האוריינות, המתמטיקה והמדעים, ובלמידה של מורים . הפרק האחרון ( פרק 12 ) יוקדש להתפתחויות של התובנות שלנו על למידה בעידן המרשתת ( האינטרנט ) והאינטליגנציה המלאכותית ועל פיתוח סביבות למידה בית - ספריות המותאמות לדור הזה . פרק זה יסתיים בדיון בתרומתם של המורֶה והמורָה ובצורך במורים גם בעידן ההתפתחויות הטכנולוגיות . כל זאת, כמובן, אגב עיגון הטיעונים בכתביו של ויגוצקי ושל ממשיכיו, מפתחי התאוריה החברתית - תרבותית . ולבסוף, באחרית הדבר נתאר כיצד מתקבלת תורתו של ויגוצקי בישראל בתחילת המאה ה - 21 . מסקירה קצרה זו של תוכני הספר אפשר ללמוד שכל הפרקים עוסקים בכמה מושגי יסוד החוזרים על עצמם . עם זאת, כל אחד מהפרקים מאיר תחום אחר, והצירוף שלהם יחד מעניק לתאוריה את אופייה הייחודי של תאוריית - על . כתיבת הספר התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין שני חוקרים בעלי רקע שונה : פרופ׳ מיכל צלרמאיר ופרופ׳ אלכס קוזולין . צלרמאיר היא אשת חינוך המתמחה בתחומי השפה, האוריינות והתקשורת, המכירה את ויגוצקי בתרגום לאנגלית ולעברית, ובשלושים השנים האחרונות עוקבת אחרי הפיתוחים של תורתו במערב . במסגרת עבודתה במכללת לוינסקי לחינוך היא מתמקדת בעיקר בפיתוח לימודי התואר השני במכללה, לאחר שעסקה בפיתוח סביבות למידה דיסקורסיביות בבתי ספר בתחום האוריינות ובתחומים אחרים ובבניית קהילות לומדות עבור מורים ומורי מורים . רבות מהעבודות שלה משלבות מחקר פעולה להובלת השינויים האלה . עבודותיה מבוססות על מחקר איכותני הנותן קול

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר