תוכן העניינים

עמוד:7

לוח 1 : התפתחותם של המושגים המדעיים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 לוח 2 : הבסיס הסמנטי לשפות השונות באנגלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 לוח 3 : למידה פורמלית לעומת למידה לא פורמלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 לוח 4 : תקופות בהתפתחות הילד והילדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 לוח 5 : שינויים ראשונים בהשקפות בדבר הוראת קריאה וכתיבה ( בארצות הברית ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 לוח 6 : פריסת סוגות כתיבה לכיתות א' - ה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר