תוכן העניינים

עמוד:6

רשימת האיורים והלוחות איור 1 : תיווך התפקידים המנטליים הגבוהים על פי ויגוצקי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 איור 2 : תאוריית הפעילות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 איור 3 : מערכת פעילות בין - אישית מורכבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 איור 4 : התמרה הדדית על פי אנגסטרום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 איור 5 : משולש הקשב המשותף . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 איור 6 : מפת מושגים בנושא התפתחות מלמעלה למטה, מלמטה למעלה ומימין לשמאל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 איור 7 : אזור פיתול החגורה הקדמי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 איור 8א' : תבנית תפיסתית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 איור 8ב' : אשליה אופטית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 איור 9 : טקסט לדוגמה בכתב ואי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 איור 10 : מטריצה פרוגרסיבית רגילה של רייבן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 איור 11 : מטלת היתדות של ריי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 איור 21א' : מבחן קוביות קוהס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 איור 21ב' : ציור דו - ממדי של הקוביות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 איור 13 : פעולה של הסמלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 איור 14 : כיצד להתאים ציור לדגם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 איור 15 : משימת הנקודות ומשימת פלנקר אריקסון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 איור 16 : משימת מתמטיקה לכיתה א' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 איור 17 : משימות פיאז'ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 איור 18 : התכונות ודרכי החשיבה הנדרשות ממורים חדשנים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 איור 19 : הגדילה המעריכית של תרבות האינטרנט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 איור 20 : מהפכת המרשתת בחינוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 איור 21 : התפקידים המגוונים והמורכבים של המורה בדור הראשון של סביבות הלמידה המקוונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 איור 22 : סביבות למידה מקוונות על פי גריסון ואנדרסון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 איור 23 : התנסות יעילה בלמידת חקר בסביבת למידה מקוונת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 איור 24 : הסביבה הלימודית בלמידת חקר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 איור 25 : פעילות הוראה - למידה - הערכה במיזם סביבות למידה מערבות בפינלנד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר