תוכן העניינים

עמוד:4

ייחודו של האדם על פי ויגוצקי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 הדיאלקטיקה שבין כלים לסימנים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 הדיאלקטיקה שבין הפרט לחברה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 לב ויגוצקי ומרשל מקלוהן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ויגוצקי בעידן המטה - קוגניציה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 פרק 5 : חשיבה ודיבור - מלב ויגוצקי למייקל טומסלו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 התפתחות הדיבור האנושי - פילוגנסיס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 התפתחות הדיבור אצל הפרט - אונטוגנזיס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 פרק 6 : שפה ותרבות - בין לוקלי לגלובלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 שפה ותרבות בעידן הגלוקליזציה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 האנגלית כשפה גלוקלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 שער 3 - אינטליגנציה, התפתחות ואבחון תלוי תרבות וחברה פרק 7 : האינטליגנציה כמבנה תלוי תרבות וחברה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 המודל הפסיכומטרי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 הבדלים בין - תרבותיים בקוגניציה על פי המודל החברתי - תרבותי . . . . . . . . . . 154 בתי ספר שונים, תפקודים קוגניטיביים אחרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 מעבר מתרבות לתרבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 קוגניציה בחברה רב - תרבותית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 פרק 8 : טווח ההתפתחות הקרובה בהקשרים של התפתחות, הוראה ואבחון . . . 190 פעילות מובילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 טווח ההתפתחות הקרובה בהקשר ההתפתחותי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 טווח ההתפתחות הקרובה בהקשר החינוכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 פרק 9 : ניבוי פוטנציאל הלמידה ואבחון דינמי של חשיבה והתפתחות . . . . . . . . . . 207 מנת משכל או פוטנציאל למידה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 היכולת ללמוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 רעיון טוב אינו מספיק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 חידוש העניין באבחון דינמי במערב בשנות השישים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 פוטנציאל הלמידה - עדיין מושג חמקמק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר