מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:14

14 לא צדקה אלא צדק אפשרות ליישם נקודת מבט היסטורית בהתנסותם המחקרית . הווקום ההיסטורי חדר גם לתכני ההוראה של הקורסים העיוניים והמקצועיים . קורסים אלה וספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש מציעים לסטודנטים קשת רחבה ומעמיקה של תיאוריות ודרכי התערבות, אולם הוראתן נעשית לרוב בלי לתת את הדעת על כך שהן לא נפלו עלינו משמים ביום בהיר, ובלי להצביע על כך שכמו כל רעיון, גם תיאוריות ודרכי התערבות מתחום העבודה הסוציאלית אינן תוצר של שיח פנים-מקצועי בלבד, אלא גם של הקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ואידיאולוגי . 26 יתרה מזאת, כאשר יש ניסיון להציב את התיאוריות ואת דרכי ההתערבות בהקשר היסטורי רחב יותר, מדובר על פי רוב בהיסטוריה אנקדוטלית ולינארית, כזאת המתארת את התפתחות המקצוע ואת היחס לאוכלוסיות היעד כנעה על 27 היסטוריה כזאת, אשר משטיחה הן את ציר פרוגרסיבי של 'מחושך לאור' . העבר והן את ההווה, אינה מאפשרת לזהות את החיבור בין השניים ואת קווי הדמיון והשוני ביניהם . תפיסה לינארית זו של ההיסטוריה אף אינה מאפשרת לחשוב על חלופות היסטוריות אחרות מלבד זו שהתממשה, ולרוב מקבעת את הדימוי הא-היסטורי של התפתחות המקצוע . 28 עם זאת, כמו בתופעות היסטוריות אחרות, גם פה ההיסטוריה לעולם חוזרת . בעשור האחרון החלה נקודת המבט ההיסטורית לחדור שוב למחקר ולהוראה של מקצוע העבודה הסוציאלית . הביטוי לכך הוא יחודו של גיליון שלם לנושא באחד מכתבי העת החשובים, British Journal of Social Work , פרסום ספרים אשר לא רק עושים בה שימוש אלא גם דנים בה ומלמדים אותה, 29 ארגון מושבים ייעודיים 26 Janice Andrews, ‘Group Work’s Place in Social Work : A Historical Analysis’, Journal of Sociology and Social Welfare, 28, 4 ( 2001 ) , pp . 45 - 65 ; Anita Gibbs, ‘The Changing Nature and Context of Social Work Research’, The British Journal of Social Work, 31, 5 ( 2001 ) , pp . 687 - 704 ; Margaret Gibelman, ‘The Search for Identity : Defining Social Work – Past, Present, Future’, Social Work, 44, 4 ( 1999 ) , pp . 298 - 310 ; Walter Lorenz, ‘Paradigms and Politics : Understanding Methods Paradigms in an Historical Context : The Case of Social Pedagogy’, British Journal of Social Work, 38, 4 ( 2008 ) , pp . 625 - 644 Harris, ‘State of Social Work’ ; Ken Moffatt, A Poetics of Social Work : Personal 27 Agency and Social Transformation in Canada, 1920 - 1939, University of Toronto Press, Toronto 2001 28 לדיון על הוראת עבודה סוציאלית באמצעות נקודת המבט ההיסטורית ראו : Caroline Skehill, ‘An Integrative Approach to Teaching Gender and Social Work’, in : Vesna Leskošek ( ed . ) , Teaching Gender in Social Work, ATHENA, Utrecht 2009, pp . 15 - 34 . Elizabeth Ann Danto, Historical Research, Oxford University Press, New York 29 2008

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר