מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:13

13 מבוא : על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל 22 מחקרים היסטוריים ביוגרפיים על חלוצות המקצוע, ובראשן הנרייטה סאלד . נוספים, חלקם הגדול מהשנים האחרונות, מתמקדים בתכנים, בארגונים, באוכלוסיות ובמדיניות הרלוונטיים למקצוע, החל בחסרות בית, דרך תעסוקת 23 אולם למרות אנשים עם מוגבלויות, עוני ועבריינות נוער, וכלה בארגוני נשים . נקודת המבט ההיסטורית והעושר הרעיוני והמתודולוגי של מחקרים אלה, מוקדם איננו העובדים והעובדות הסוציאליים . יתר על כן, חלק מאותם תחומי מדיניות טופלו באחריות משותפת עם מקצועות אחרים . 24 על כן נעדר מהם על פי רוב דיון של ממש על תפקידו הייחודי של מקצוע העבודה הסוציאלית באותם נושאים . ביטוי נוסף לא-היסטוריזציה של המקצוע הוא היעדרו של המבט ההיסטורי מההכשרה המקצועית והאקדמית . 25 עיון בקורסי המתודולוגיה בבתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל מלמד כי מרובם נעדרת התייחסות משמעותית לגישת המחקר ההיסטורית . בדומה, סמינרי המחקר אף הם אינם מציעים בדרך כלל לתלמידים 22 John Dash, Summoned to Jerusalem : The life of Henrietta Szold, Harper Collins Publisher, New York 1979 ; Irving Fineman, Woman of Valor : The Life of Henrietta Szold, 1869 - 1945, Simon and Schuster, New York 1961 ; Rose Zeitlin, Henrietta Szold : Record of a Life, Dial Press, New York 1952 23 למשל : מימי אייזנשטדט ודוד בר-גל, 'הורתו ולידתו של בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית ( 1953 - 1958 ) ', חברה ורווחה , ל, 1 ( 2010 ) , עמ' 9 - 27 ; אברהם דורון, 'תנועת העבודה ומדיניות הרווחה בישראל, 1948 - 7791', בטחון סוציאלי , 74 ( 2007 ) , עמ' 71 - 93 ; דפנה הירש, ' באנו הנה להביא את המערב' : הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר 2014 ; תמי רזי, ילדי ההפקר : החצר האחורית של תל-אביב המנדטורית , עם עובד, תל אביב 2009 ; שמוליק שיינטוך, 'עשרים שנות מדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל 1991 - 1102', ביטחון סוציאלי , 89 ( 2012 ) , עמ' 43 - 88 ; Mimi Ajzenstadt, ‘Crime, Social Control, and the Process of Social Classification : Juvenile Delinquency / Justice Discourse in Israel, 1948 - 1970 ,’ Social Problems, 49, 4 ( 2014 ) , pp . 585 - 604 ; John Gal and Mimi Ajzenstadt, ‘The Long Path from a Soup Kitchen to a Welfare State in Israel’, Journal of Policy History, 25, 2 ( 2013 ) , pp . 240 - 263 ; Roni Holler, ‘Disability and Employment Policy in the Israeli Welfare State : Between Exclusion and Inclusion’, Disability and Society , 29, 9 ( 2014 ) , pp . 1369 - 1382 . 24 למשל בתחום הרפואה והבריאות הציבורית . הנרייטה סאלד, אשר נחשבת מקימת מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל, לא הייתה עובדת סוציאלית בהכשרתה וחלק ניכר מתרומתה למדיניות החברתית של אותה תקופה, טרם הקמתה של מדינת ישראל, היה ביסודו של ארגון הדסה . הארגון פעל בתחומים שכיום היינו משייכים למקצוע העבודה הסוציאלית . ראו למשל, Erica Simmons, ‘Playgrounds and Penny Lunches in Palestine : American Social Welfare in the Yishuv’, American Jewish History, 92, 3 ( 2004 ) , pp . 263 - 297 . Fisher and Dybicz, ‘The Place of Historical Research’ 25

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר