מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:12

12 לא צדקה אלא צדק שוליותו של המחקר ההיסטורי באה לידי ביטוי גם, ואולי אף ביתר שאת, בהקשר הישראלי . למרות גוף הידע המחקרי המרשים המאפיין את מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל, מחקרים מעטים שהתמקדו בפעילותם של עובדות ועובדים סוציאליים עשו שימוש מרכזי בנקודת מבט היסטורית . אחד מאותם מחקרים הוא עבודת הדוקטור המקיפה של עקיבא דויטש, שפורסמה בתחילת שנות השבעים, ומשמשת גם כיום כמקור המרכזי לידע על התפתחותו ההיסטורית של המקצוע, החל בניצניו בשנות העשרים של המאה הקודמת ועד הקמתה של מדינת ישראל . 18 מיזם מחקרי נוסף שמשמש מקור להבנת התפתחותו של המקצוע הוא אסופת מאמרים בעריכתו של מאיר לבנברג, Meeting the Challenges of a Changing Society : Fifty Years of Social Work in Israel . 19 מאמרי אסופה זו עוסקים בתחומי תוכן שונים של המקצוע ובהתפתחותם לאורך השנים . אסופה דומה, בעריכתו של אורי אבירם, הכשרה אקדמית לעבודה סוציאלית בישראל : עבר, 20 קיימות גם כמה הווה ועתיד , התמקדה בהכשרה המקצועית לעבודה סוציאלית . 21 ומחקרים סקירות היסטוריות אשר מסכמות את התפתחות המקצוע ממבט-על, 18 עקיבא דויטש, 'התפתחות העבודה הסוציאלית כמקצוע ביישוב היהודי בארץ ישראל', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים 1970 . ניתוח מקיף של התפתחות המקצוע בתקופה המנדטורית אפשר למצוא גם אצל טובה גולן, 'עבודה סוציאלית בישוב ( 1931 - 1936 ) : מוולונטריזם לפרופסיונאליזם ומהגשת תמיכה לבינוי אומה', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2002 ; הדס פלדמן, 'הקמתה והתבססותה של המחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי של כנסת ישראל', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים 2008 . מעניין גם לעיין בעבודותיו של מאיר לבנברג העוסקות בנושאים שונים מההיסטוריה המוקדמת של העבודה הסוציאלית בפלשתינה-א"י : 'היסטוריה של עבודה סוציאלית ביישוב ( בארץ ) ', עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית בישראל , 2 ( 1989 ) , עמ' 111 - 122 ; 'תעודות מתולדות הרווחה בא"י : ועדת פיל 1936 ', שם, 4 ( 1991 ) , עמ' 115 - 124 ; 'הכנה למדינת רווחה או משחק פוליטי ? ההחלטה להקים מחלקת עבודה סוציאלית בוועד הלאומי', שם, 7 - 8 ( 1993 ) , עמ' 21 - 30 . ראו בעניין זה גם גיליון מיוחד של מידעו"ס, אשר יצא לאור במאי 1989 לרגל ארבעים שנות עבודה סוציאלית בישראל, וכן שמעון שפירו, 'ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית', בתוך : מאיר חובב, אלי לונטל ויוסי קטן ( עורכים ) , עבודה סוציאלית בישראל , הקיבוץ המאוחד, בני ברק 2012 , עמ' 50 - 67 . 19 F . M . Loewenberg ( ed . ) , Meeting the Challenges of a Changing Society : Fifty Years of Social Work in Israel, Magnes Press, Jerusalem 1998 20 אורי אבירם ( עורך ) , הכשרה אקדמית לעבודה סוציאלית בישראל : עבר, הווה ועתיד , צ'ריקובר, תל אביב 2003 . 21 שפירו, 'ההיסטוריה של מקצוע העבודה הסוציאלית' ; הנ"ל, משה שרר, נורה קורין-לנגר ועידית וויס, 'התפתחות מקצוע העבודה הסוציאלית בישראל', חברה ורווחה , כב ( תשס"ב ) , עמ' 135 - 152 .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר