מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:11

11 מבוא : על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל 13 בהקשר זה ראוי הסוציאלית נמצאת חסרה, חלקית או לחלופין מסופרת מבחוץ . לציין את אחד מיתרונותיה של החשיבה ההיסטורית : היכולת להיפתח לביקורת, בכלל זה ביקורת עצמית, ולהכיר בנקודות חולשה בעברנו . היסטוריה במובן זה 'כמוה כביקור בארץ זרה' . עקב הזמן שעבר, הניתוח הביקורתי פחות מאיים ומאפשר לנו להיות ערים 'למה שאנחנו קוראים לו "בית"' . 14 במקרה שלפנינו הדבר מאפשר להכיל את הביקורת בזהות המקצועית המורכבת, העשירה ורבת- הסתירות של העבודה הסוציאלית . מלבד האפשרות להכיר את הבעיות שעל סדר יומנו ולהבנות את הזהות המקצועית, הכרת ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית פותחת אשנב ייחודי להכרת החברה הישראלית ועברה . התפתחות המקצוע הייתה קשורה לחברה שבה פעלו העובדים והעובדות הסוציאליים, ועדיין היא כזאת . העובדים הסוציאליים הזדהו בחלקם עם הפרויקט הציוני וביטאו בפעילותם רעיונות, תפיסות, ערכים ושאיפות שהיו מעוגנים בחברה או הגיבו ואתגרו רעיונות, תפיסות, ערכים ושאיפות אלה . יתר על כן, עובדים אלה נמנו עם קבוצות חברתיות שונות אשר הרכיבו את הפסיפס של החברה הישראלית המתעצבת, ואולי חשוב מכול, הם ביקשו לפעול בתוך החברה ולעצבה כפי שראו לנכון . לכן היכרות עם פעולותיהם ותפיסותיהם חושפת נדבך חשוב בהתפתחותה של החברה במדינת ישראל . למרות חשיבותה של נקודת המבט ההיסטורית, נדמה שמקצוע העבודה 15 נטייה הסוציאלית בארץ ובעולם אינו נותן מספיק מקום לסיפור ( ים ) שלו . א-היסטורית זו בולטת בשדה המחקרי, שבו רק מספר קטן של מחקרים משלבים 16 היעדרו של המבט ההיסטורי הוא עצמו שילוב של ממש נקודת מבט היסטורית . תופעה היסטורית . כך, למשל, ניתוח עבודות דוקטור שנעשו בארצות הברית מראה שאם לפני מלחמת העולם השנייה היה מחקר היסטורי בעבודה הסוציאלית דבר שבשגרה, הרי בעשורים שלאחריה נדחק סוג זה של מחקר והיה לשולי יותר ויותר . 17 13 הכרה זו בחשיבותה של ההיסטוריה לבניית הזהות והמשמעות, וההבנה כי לעתים קרובות היא מסופרת מבחוץ, הביאו אוכלוסיות שונות, כמו נשים, מיעוטים ואנשים עם מוגבלויות, לבחון מחדש את סיפוריהן, הפעם מנקודת מבטן . 14 ג'ון ארנולד, היסטוריה ( תרגמה ריקי אופיר ) , ידיעות אחרונות, תל אביב ,2007 עמ' 122 . 15 624 - 619 . Caroline Skehill, ‘Editorial’, British Journal of Social Work, 38 ( 2008 ) , pp Yoosun Park, ‘Constructing Immigrants : A Historical Discourse Analysis of the 16 Representations of Immigrants in US Social Work, 1882 - 1952 ,’ Journal of Social Work , 6, 2 ( 2006 ) , pp . 169 - 203 Robert Fisher and Phillip Dybicz, ‘The Place of Historical Research in Social 17 Work’, The Journal of Sociology and Social Welfare, 26, 3 ( 1999 ) , pp . 105 - 124

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר