מבוא: על ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:10

10 לא צדקה אלא צדק 4 ולהציב, אולי אף לדמיין, את עצמנו בזמן אחר ודרכו להעריך את שלא נבחרו, המציאות המתגבשת . 5 נדמה שפעילות בתוך 'וקום היסטורי' 6 של 'הווה מתמשך', 7 ובמילים אחרות אי-ידיעת העבר והתפתחותו הפתלתלה עד למציאות של ימינו, טומנת בחובה קשיים רבים להבנת הבעיות שעל סדר יומנו הפוליטי והמקצועי, ובעיקר למציאת פתרונות אפקטיביים . ידיעת ההיסטוריה וחקירתה מאפשרים להבין טוב יותר לא רק את המציאות הקיימת אלא גם את עצמנו, קרי את זהותנו האישית והחברתית, ובמקרה שלנו — את זהותנו המקצועית . כפי ששמה הלועזי מרמז, היסטוריה היא במובנים רבים 8 ועל כן כדי שתהיה היסטוריה מישהו חייב לגלות אותה, לבנות אותה, סיפור, לחקור אותה ולספר אותה . 9 כמו חשיבותו של הנרטיב האישי המַבנה את זהותו 11 10 וכמו הנרטיב הלאומי המַבנה את זהותנו הלאומית,של כל אחת ואחד מאתנו, כך גם הכרה, חשיפה וסיפור תולדותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית הם מרכיב 12 בהיעדר מרכזי בבניית הזהות המקצועית של עובדות ועובדים סוציאליים . סיפור כזה, המחבר את העבודה הנוכחית לעברה, הזהות המקצועית של העבודה 4 Michael Reisch and Janice Andrews, The Road Not Taken : A History of Radical Social Work in the United State, Brunner - Routledge, New York 2007 Mendes, ‘The History of Social Work in Australia’ 5 6 שם, עמ' 121 . 7 אריק הובסבאום, עידן הקיצוניות , עם עובד, תל אביב ,1995 עמ' 14 . 8 . Hayden White, ‘The Historical Text as a Literary Artifact’, Celio , 3, 3 ( 1974 ) , pp 303 - 277 9 לא בכדי יש תקופות המכונות 'פרה-היסטוריה' . אלה תקופות שקדמו לפיתוח הכתב ולכן הן במובנים רבים מחוץ להיסטוריה . 10 Phillip Hammack, ‘Narrative and the Cultural Psychology of Identity’, Personality and Social Psychology Review, 12, 3 ( 2008 ) , pp . 222 - 247 11 אנדרסן בנדיקט, קהיליות מדומיינות : הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה , האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1999 . 12 : Carola Kuhlmann, ‘Gender and Theory in the History of German Social Work Alice Salomon, Herman Nohl and Christian Klumker’, in : Sabine Hering - Calfin and Berteke Waaldijk ( eds . ) , History of Social Work in Europe ( 1900 - 1960 ) : Female Pioneers and their Influence on the Development of International Social Organizations , Leske + Budrich verlag, Opladen 2003, pp . 95 - 104 ; Lorenz, ‘Practicing History Memory’ ; Marie Špiláčková, ‘The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline : Experiences from Czech Republic’, Czech & Slovak Social Work, 16, 4 ( 2016 ) , pp . 78 - 66

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר