פתח דבר

עמוד:8

8 לא צדקה אלא צדק לשופטים האנונימיים שעיינו בהצעת הספר ובטיוטה הסופית ותרמו הערות בונות ומועילות . עוזרות המחקר שלנו, דניאל רועה ועדי גולרן, תרמו לעיצוב הספר ולגיוס המקורות החזותיים המוצגים בו . אנחנו מבקשים להכיר תודה למכון צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל ולאוניברסיטה העברית בירושלים על התמיכה הנדיבה בספר . לבסוף, אנחנו חבים תודה עמוקה לעו"ס צפרא דוויק, אשר בתחילת דרכו של הפרויקט עמדה בראש איגוד העובדים הסוציאליים בישראל, ולעו"ס ענבל חרמוני אשר לקראת סופו נבחרה לעמוד בראש האיגוד . אנחנו גאים על כך שהארגון היציג של העובדים הסוציאליים בישראל הכיר בחשיבותה של חשיפת ההיסטוריה של המקצוע וניאות להיות שותף בהוצאתה של האסופה לאור . אנחנו מקווים שפרקי הספר יסייעו לעובדים סוציאליים ולקוראים אחרים להכיר את העושר שבתולדות העבודה הסוציאלית בישראל ובתרומתה לחברה . ג'וני גל ורוני הולר

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר