פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל

עמוד:4

4 על דעת המקום המערכת האקדמית — ספריית אסיף פרופ' עופר שיף ( יו"ר ) פרופ' אבי בראלי פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ד"ר פולה קבלו עריכת לשון : הרצליה אפרתי הגהה : לאה לוטרשטיין עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי, באר שבע ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס בארט פלוס, ירושלים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 8 - 121 - 510 - 965 - 978 דנאקוד 10007 - 1246 תשע"ט © 2019 כל הזכויות שמורות, תשע"ט למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב קריית שדה בוקר

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר