יבשת אבודה

מתוך:  > יבשת אבודה

עמוד:4

Anat Israeli and Inbar Raveh A Lost Continent : Motherhood in Talmudic Literature על העטיפה : ארבע אימהות, עפרה צימבלי�טה, 2004 - 2005 טכניקה מעורבת אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2018 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע " מ ולעמותת ' הילל בן חיים ' דפוס " חדקל " תל-אביב תשע " ח אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר