תוכן העניינים

עמוד:4

ת מוז כוונה לתמוז 279 ◊ בשערי תמוז 280 ◊ שירת החודש : "אתאנו לך" 281 ◊ על החשיבות שבהפסקה 282 למות בתמוז : מחשבות על ניכור וזהות 286 לבכות לך, תמוז 288 תחי המחאה 291 תפילת החודש : תפילה לשלום התלמידים בחופשה 294 ◊ מנ חם - אב כוונה למנחם – אב 297 ◊ בשערי מנחם – אב 297 ◊ שירת החודש : אש תוקד בקרבי / רבי אברהם אבן עזרא 299 ◊ ״פרצוף של תשעה באב״ — נחישותו של הזיכרון 302 על נהרות בבל היינו כחולמים 307 כאב פנטום יהודי : המקדש שנחרב 310 מנחם אב, משיח עכשיו ? 314 ט"ו באב : אהבה בכרמים 317 תפילת החודש : מתפללים לאהבה 321 ◊ א לול כוונה לאלול 325 ◊ בשערי אלול 325 ◊ שירת החודש : החומרים שמהם עשויים החיים 328 ◊ אדון, הסליחות ! 331 קורס הכנה לבריאה : שופר באלול 334 א׳ באלול : ראש השנה לבעלי חיים 338 תפילת החודש : י"ג המידות שאינן חוזרות ריקם 342 ◊ סוף דבר 345 הערות 347

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר