בזמן מסעות בלוח השנה היהודי–ישראלי

עמוד:ד

דליה מרקס בזמן מסעות בלוח השנה היהודי – ישראלי Dalia Marx About Time Journeys in the Jewish - Israeli Calendar עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עריכה והפקה : זאב קינן עורכת הלשון : שרית בלונדר – זרחין עיצוב הספר : דוב אברמסון עימוד : נועה עמבר ואהרון פרידמן, סטודיו דוב אברמסון איורים : אלעד ליפשיץ, סטודיו דוב אברמסון רשימת בעלי הזכויות נמצאת בעמוד 351 כל הזכויות בעברית שמורות © 2018 למשכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד 445 , ראשון לציון 7510302 | דוא"ל : info @ ybook . co . il All Rights Reserved © 2018 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 445, Rishon LeZion 7510302, Israel המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . דאנאקוד 6002 - 362 | מסת"ב 8 - 805 - 564 - 965 - ISBN978 נדפס בישראל תשע"ט | 2018 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר