תודות

עמוד:12

12 | סירוב מיכאל ספרד, שהעמידו לרשותי מקורות וחומרים ארכיוניים רבים . שיחותיי המאלפות, המרגשות והמשעשעות עם סרבן מלחמת לבנון הראשונה, יעקב שיין, שהשפיעו על כתיבתי, קיבלו נופך מכאיב במיוחד עם מותו בטרם עת . אדם סגולי-שוברט עזר לי בתחילתה של עבודת המחקר ואיסוף החומר ותודתי נתונה לו . בהמשך ועד לסיום העבודה סייעה לי עו"ד שלומית לוטן, שהייתה לי לעזר רב . ידיעותיה, תבונתה וחריצותה התחרו רק בקלילותה ובמאור הפנים התמידי שלה, ועל כל אלה הוקרתי העמוקה . עדה אושפיז, ירון אזרחי, שלמה בן עמי, ישי מנוחין, דוד זונשיין, ומיכאל ספרד קראו את הספר או פרקים ממנו במהלך הכתיבה, ובסיומה . הערותיהם היו מועילות וחשובות לי, ואני מודה להם . תודות מיוחדות אני חבה לחגי ורד, ידידי וקוראי הנאמן והמחמיר, על הערותיו והארותיו . עבודתי עם אנשי הוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד וספריית קו אדום משתרעת על פני שנים . אנו שותפים למפעל התרגומים לעברית של כמה מכְּתביה המרכזיים של חנה ארנדט ולהוצאתו לאור של ספר מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים על הגותה, חצי מאה של פולמוס . אני אסירת תודה לעמיתיי עוזי שביט וגיורא רוזן על האירוח האדיב שהציעו גם לספרי על סרבנות המצפון, ועל רצונם הטוב . לעורכת הטקסט דבי אילון נתונה תודתי על עבודתה המסורה והקפדנית . תודות גם לקרנה גולד, לאנשי הסדר, שילת קיקיון וראובן שפר, ולרוחל'ה יורמן אשר על האינדקס . אהבתי והוקרתי כתמיד לאמרי זרטל על עיצוב העטיפה . במהלך המחשבה והעבודה על הספר עודד וולקשטיין היה לי ידיד, קורא, ויועץ יקר-ערך . אני מקווה שמשהו מחוכמתו ומרוחו הגוֹתית התזזיתית ורבת הקסם שורֶה על הדפים וביניהם . הכרת תודתי שלוחה לו מעומק הלב . לקבוצה נוספת של אנשים, שלא אזכיר אותם בשמותיהם כי הם רבים וצנועים מדי, אני חבה יותר מכפי שאוכל לומר ולכתוב . מילוי תפקיד אצלם הוא עשייה של חסד, יום יום, אנושיות צרופה . בלעדי מצוינותם המקצועית, מסירותם ועבודת הקודש שהם מבצעים שעה שעה, כתיבת הספר לא הייתה נשלמת ושורות אלו לא היו נכתבות . הם חקוקים על לוח לבי .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר