כיצד לתכנן סביבה חינוכית בשישה צעדים - המדריך

עמוד:4

: DesigningEducationalEnvironmentinSixSteps TheGuide Yoram Harpaz עימוד ועיצוב העטיפה : סטודיו נעם תמרי עריכת לשון : תמי אילון-אורטל © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים ת"ד 2104 , בני-ברק 5112002 Hakibutz Hameuchad © p . o . b . 2104, Bnei - Brak 5112002 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט או לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר אשר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל מסת"ב 7 - 0870 - 02 - 965 - ISBN978 נדפס בישראל תשע"ח – 2018

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר