ילדות של נסיכה

עמוד:4

Danit Beer A Childhood Fit for a Princess Toxic Parents and Their Children ` s Narratives – The Silent Abuse עורך הסדרה : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט, דבי אילון, נועם ברוך, קרן דותן, דינה מרקון עריכה : לאה שׂניר עיצוב הסדרה : דפנה גרייף © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד © הזכויות לקטעים המצוטטים שמורות לבעלי הזכויות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהוצאת הקיבוץ המאוחד והמחברת . המערכת עשתה כל שביכולתה כדי לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . נדפס בישראל www . kibbutz - poalim . co . il Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . Tel Aviv . Printed in Israel עימוד : סטודיו ע . נ . ע . הדפסה : דפוס "חדקל" בע"מ, תל אביב תשע"ח — 2018

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר