הקדמה

מתוך:  > לדבר ציונות > הקדמה

עמוד:14

• • • הציונות, תנועת השחרור הלאומית של העם היהודי, משמשת בעיניי המשוחדות דוגמה ומופת להנעה והישג חסרי תקדים בהיסטוריה של אומות, של מטמורפוזה מבנית, ערכית ותרבותית בחיי האומה מהעתיקות הקיימות . ההישג הענק הזה משמש מעין קונטקסט, הקשר סמוי לניתוח המתפתח במסה זו, וכן לחלקיו הנוספים של המיזם שבהכנה . ההקשר סמוי מן העין שכן יריעתו רחבה, ונגיעה אפילו בשוליה עלולה לשבש את ההצגה המאבחנת של ענייניי כאן . אני מתייצב, כמובן, מאחורי הניתוח הביקורתי של אישים, של אירועים ושל התפתחויות, אך מבקש מהקורא לקחת בחשבון שאין בדברים הללו כדי לגרוע מההישגים והתרומה של אחדים - אם לא כל אחד - מאלה המוזכרים במסה זו . ודוק - לנגד עיניי עומדת כל הזמן הבראשיתיות בהתהוות הריבונות הפוליטית של העם היהודי ; התהוות תהליכית, שהדומיננטי בין מרכיביה הוא איום מתמשך על קיומה הפיזי . העניין שלי הוא בפיתוח הצעות להבראת תחלואים בטווח הרחוק מתוך ניסיון להבין את הגורמים לתחלואים אלה בעבר והצגת השלכותיהם בהווה . זה הקו המנחה את פיתוח המיזם היהודית והדמוקרטית - המשנה שלי . • • • "למי אני עמל ? " אני יכול להניח שהשורה הזאת, הלקוחה משירו של משורר ההשכלה י"ל גורדון, עולה במחשבתו של כל מחבר רגע לפני הגשת כתב היד לידי המו"ל . אותי מסקרנת במיוחד מידת העניין בדבריי בקרב הדור השני והשלישי של ישראלים החיים במדינה כיום, 14  אריק כרמון

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר