הדתיות החדשות

מתוך:  > הדתיות החדשות

עמוד:4

Chen Artzi Sror The New Religious Women When Religious Meets Social Networks חן ארצי סרור הדתיות החדשות הפמיניזם הדתי פוגש את הרשתות החברתיות עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עריכת הספר : אריאל הורוביץ עיצוב הכריכה : נריה צור, סטודיו דוב אברמסון איור הכריכה : אהרון פרידמן, סטודיו דוב אברמסון סדר : טפר בע"מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . 2018 © All Rights Reserved Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445, Rishon LeZion 7510302, Israel כל הזכויות שמורות © 2018 למשכל – הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד 445 , ראשון לציון 7510302 | E - mail : info @ ybook . co . il דאנאקוד 5589 - 362 | מסת"ב 3 - 404 - 564 - 965 - ISBN978 | נדפס בישראל 2018 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר