מבוא

עמוד:2

מבוא 2 הגברים והנשים היהודים באמריקה בחנו את גבולות היהדות כמו שהבינו אותה, וחיפשו דרכים לשנות את המערכת המסורתית כך שתעלה בקנה אחד עם הלכי הרוח האמריקניים . בענייני פולחן דתי לא הרבו יהודי אמריקה לפנות אל יצירות קנוניות ואל מנהיגים סמכותיים, אלא עיצבו את חיי הדת שלהם בדמותם . כך אירע שיהדות אמריקה לבשה אופי שונה מזה של קהילות יהודיות אחרות . בשל עצם העובדה שהם השתתפו ביצירת חברה חדשה, מורכבת ממהגרים, נבנתה הזהות היהודית האמריקנית בתהליך גמיש, פתוח ונטול כפייה עד מאוד . יהודים שהיגרו מפולין לגרמניה, למשל, היו שונים שוני מובהק מן האוכלוסייה הגרמנית בשל מוצאם הזר, והיהודים והלא - יהודים כאחד ציפו מהם להבליע את זהותם הקודמת ולעטות זהות יהודית - גרמנית . לעומת זה יהודים שהיגרו מפולין לאמריקה באו לארץ שכמעט לכל יושביה היו שורשים במקום אחר, והם לא התבלטו בשל היותם מהגרים או בני מהגרים . רק לעתים רחוקות היה עליהם להסתיר את יהדותם כליל או למחוק את מקום מוצאם . אבל היו זמנים שבהם זנחו מקצתם את זהותם היהודית או הסתירו אותה . תביעותיה של אמריקה ונטל היהודיוּת גרמו לרבים להרגיש ניתוק, פירוד ואי - נחת . היו מי שפיתוייה של אמריקה גברו אצלם על הנאמנות ליהדות . מקצתם הניחו את היהדות מאחור וזנחו לחלוטין את העולם היהודי . סיפורים על משפחה נוצרית שאחד מאבותיה נולד יהודי, על שם משפחה שצלילו יהודי במשפחה של לא - יהודים וכדומה צצים ועולים בסיפורי תולדותיהן של משפחות . יהודים אחרים, מן האדוקים ביותר בדתם ועד הרדיקליים ביותר מן הבחינה הפוליטית, לא הרבו להתעניין באמריקה, בערכיה, במוסדותיה ובמנהגיה . הם בזו לתרבותה שנראתה בעיניהם רדודה, לאכזריותה של הכלכלה באמריקה ולכוח הפיתוי של תרבותה הפופולרית . אבל רובם, כבר מימי הקהילות הראשונות באמריקה, ביקשו ביודעין להיות חלק מן החברה האמריקנית, תחילה בקהילה המקומית ואחר כך, אחרי העצמאות, בזירה הלאומית . בזכות נאמנותם לאמריקה ופעילותם למען טובת המדינה קנו להם היהודים חברים ובעלי ברית בקרב שכניהם הלא - יהודים . יהודי אמריקה נודעו בהיסטוריה של הפזורה היהודית בשל העובדה שמעולם לא היו הקבוצה הנרדפת ביותר בארצם . בזכות צבע עורם — ובאמצע המאה ה - 19 גם משום שלא היו קתולים ( ובייחוד לא אירים קתולים ) בחברה פרוטסטנטית קנאית — נהנו היהודים ממידה של מקובלות, גם אם מוגבלת . המקובלות הזאת, כמו שראו אותה היהודים, עמדה בניגוד חד לרדיפות הקשות

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר