תוכן העניינים

עמוד:ט

הקדמה למהדורה העברית ספרה של ההיסטוריונית חסיה דיינר, היהודים בארצות הברית : 1654 - 2000 , הוא הראשון בסדרה של ספרים ומחקרים על יהודי ארצות הברית שיתורגמו בשנים הקרובות עבור הקוראים הישראלים . מפעל תרגום זה מבקש להעשיר את ספרות המחקר בעברית על יהודי ארצות הברית ולחשוף את הציבור הרחב להיסטוריה של קהילה חשובה זו, מהיום שבו הגיעו יהודים למושבה ההולנדית ניו אמסטרדם, במחצית השנייה של המאה השבע העשרה, ועד ימינו . בראשית שנות החמישים התרעם העיתונאי והביבליוגרף גסל קרצל על המספר הדל של ספרים ומאמרים בעברית העוסקים ביהדות ארצות הברית : ‘קשה לומר שבתוך הדבור הרחב אצלנו בזמן האחרון על יהדות אמריקה, ויותר ממנו בכתיבה העיתונאית, ניכר — ולו אף בצמצום — רקע כלשהו של ידיעת תפוצה זו [ . . . ] . בורות זו הרווחת אצלנו בכל הנוגע ליהדות אמריקה ותולדותיה [ . . . ] לא תסולח, שכן מונה לה ליהדות זו גורל כה מכריע בשנים מכריעות אלה אצלנו, שאסור לנו לעבור על כך לסדר היום' . 1 אמנם, מאז שנות החמישים, חל שיפור ניכר במספר המאמרים והמחקרים בעברית על יהדות ארצות הברית, אך נראה שעדיין אין התאמה בין חשיבותה של קהילה זו לעולם היהודי בכלל, ולמדינת ישראל בפרט, ובין היקף המחקר הקיים בעברית על יהדות ארצות הברית . כאמור, מפעל התרגום הזה מבקש למלא את החלל ולהגיש לקוראי העברית ספרים ומחקרים על יהודי ארצות הברית בתקווה לקרבם לנושא . תרגום ספרה של חסיה דיינר, ותרגום הספרים הבאים המונחים של שולחנה של הוועדה האקדמית, לא היה יוצא אל הפועל ללא תמיכתה הנדיבה של קרן משפחת רודרמן, 1 גסל קרסל, 'מפעל דעת', הפועל הצעיר , כרך 44 , חוברת 52 - 53 ( כ"ד אלול תשי"א ) , עמ' 14 , בתוך : יהדות אמריקה : ביבליוגרפיה נבחרת של פרסומים בעברית ( עור' ) יונתן סרנה וג'נט יוכבד ליס, ירושלים תשנ"א .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר