פרק א: עקרונות כלליים

עמוד:14

נ פ ו ל י א ו ן ב ו נ פ ר ט 14 [ 7 ] לאמנות המלחמה יש עקרונות בלתי משתנים, שמטרתם העיקרית היא להגן על הצבאות מפני טעויות המפקדים באשר לכוחו של האויב ; טעות הנעשית תמיד, לעיתים יותר ולעיתים פחות . [ 8 ] כל פעולה צריכה להיעשות על פי תוכנית, כיוון שהמקרה אינו מניב הצלחה למאומה . במלחמה דבר אינו מתקבל אלא על פי חישוב ; כל מה שאינו נלמד לפרטי פרטים אינו מניב כל תוצאה . במלחמה יש צורך ברעיונות פשוטים ומדויקים . [ 9 ] כאשר אין לך כלל שיטה מדינית אתה מניח לעצמך להיגרר אחרי המאורעות . [ 10 ] אירוע אינו צריך לנהל את המדיניות, אלא המדיניות היא שצריכה לנהל את האירועים . [ 11 ] כאשר מתחילים לרכוש את ההרגל להתנהלות העניינים, אזי בזים לכל התאוריות ומשתמשים בהן כדרך הגיאומטריקנים, לא כדי ללכת בקו ישר, אלא כדי להמשיך באותו כיוון .

נהר ספרים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר