הקדמת העורך

עמוד:8

נ פ ו ל י א ו ן ב ו נ פ ר ט 8 אמן הפיקוד על צבאות, נערץ על חייליו ועל הסופרים והאינטלקטואלים הנודעים בתקופתו, שבע ניצחונות שידע גם מפלות קשות, ומדינאי ערמומי אם לא חכם — נפוליאון בונפרט השאיר אחריו אלפי פקודות, צווים, מכתבים, מחשבות והגיגים בכל התחומים . אנחנו בחרנו בתחום הצבאי כדי להביא לקוראי העברית את משנתו הצבאית של האיש הזה, לנסות להבין מתוך דבריו את התשובות לשאלה הגדולה שהניעה אותו : איך לעשות מלחמה . בכמה ציטוטים יש כפילויות, אך בחרנו לכבד את המקורות ובראשם אונורה דה בלזק, שבדומה לסטנדאל ולשאטובריאן, העריץ את נפוליאון וליקט מאות אִמרות והגיגים נפוליאוניים מפיהם של חיילים ותיקים שלחמו בפיקודו ולצידו של הקיסר . במילים אחרות, העדפנו להשאיר את מעט הדברים הללו כחלק מהספר ולא לנפות אותם . ר״מ

נהר ספרים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר