פתח דבר: צלקתו של אודיסאוס

עמוד:14

להכיר את אדון הבית , ומהן גם זקנות . פנלופה נענית לבקשתו ובוחרת מקרב שפחותיה הזקנות את אוּריקליאה , שהייתה המינקת האהובה של אודיסאוס . אין אנו שומעים כיצד אודיסאוס מגיב על כך , אך כשאוריקליאה מופיעה , מתערער ביטחונו והוא ממהר לזוז מהמקום המואר שליד האח אל החשכה . הוא נזכר בסימן הזהות שטבוע ברגלו , ובה בעת מתחוור לו שהוא עלול להיחשף על ידיה ( . ( 391 - 390 , 19 סימן ההיכר ( sema ) מעורר זיכרון אירוע קשה שהתרחש בילדותו , אירוע שהשאיר בו חותם . זה סימן של פצע קדום ועמוק בצורתה של צלקת ( . ( oule מאוחר יותר , כשיחפוץ לחשוף את זהותו לפני משרתיו ואביו , ישתמש אודיסאוס בסימן היכר זה מילדותו , אולם כאן , באפיזודה זו , אוריקליאה היא שחושפת את זהות אודיסאוס בנגיעת ידה . מעניין לשים לב כי מתוך כלל סצנות ההכרה , רק הכלב ארגוס והמינקת אוריקליאה מזהים את אודיסאוס באמצעות חושי הריח והמישוש , ואילו בשאר המפגשים ההכרה מתבססת על תהליך של אימות הזהות והוכחתה . בנקודה זו המספר משתהה ועוצר את מהלך העלילה כדי לספר את סיפור הצלקת . זו דיגרסיה ארוכה שמסיטה את המאזינים והקוראים מן ההווה , ומחזירה אותם כמה עשרות שנים קודם לכן להולדת אודיסאוס ולימי ילדותו . רק לאחר שמוסברות בפרטי פרטים נסיבות הפציעה , המספר חוזר אל נקודת המוצא בהווה , אל חשיפת הצלקת על ידי אוריקליאה . הסצנה נחתמת בתיאור הסתרת הצלקת שנית מפני שאר הנוכחים : אשתו פנלופה והמחזרים . סיפור הצלקת , המפריד בין רגע הרחיצה לרגע הגילוי , מופיע כ " פלשבק " . הסיפור חוזר אחורה בזמן אל היום שבו נולד אודיסאוס . סבו , אוטוליקוס , בא לאיתקה לכבוד המאורע והעניק לרך הנולד את שמו . זה אחד המקומות הנדירים ביצירה ההומרית שהמספר מתעכב בו על מתן השם לתינוק שעתיד להפוך לבעל תהילה ( . ( kleos בשלב הבא של העלילה , אודיסאוס הוא כבר נער צעיר שנשלח לבקר את סבו ודודיו הפראיים בהר פרנסוס . שם נכון לו מעין טקס חניכה , שבו הוא מצטרף לציד חזיר הבר ומוכיח לראשונה את גבריותו ואת 9 על סצנות ההכרה ( recognition scenes ) ראו את ספרו של טרנס קייב : Terence Cave . . Recognitions : A study in Poetics , Oxford University Press , 1990 על סצנות הכרה הייחודיות לאודיסאה ראו את ספרה של שילה מורנאגאן : Sheila Murnaghan . Disguise and Recognition in the Odyssey , Princeton University Press , 1987 וכן את מאמרו של פיטר גינספורד : Peter Gainsford . “ Formal Analysis of Recognition Scenes in the Odyssey , " Th e Journal of . Hellenic Studies 2003 Nov . 123 , pp . 41 - 59 10 על מושג הדיגרסיה ראו את מאמרה של מרגלית פינקלברג כאן , בעמ ' 53 ואת מאמרה של ורד לב כנען , כאן , בעמ ' . 63

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר