פתח דבר: צלקתו של אודיסאוס

עמוד:11

אליו . נוסטלגיה זו , בתפיסתה הפילוסופית המודרנית , היא המקור להלך רוח רפלקטיבי , שניתן לאפיין אותו גם כמלנכולי . הטורים המתארים את אודיסאוס היושב על החוף , באי של קליפסו , ממחישים זאת היטב : " י וֹ שׁב על החוֹף . אף לרגע / ע ֵיניו לֹא יב שׁוּ מדּמעוֹת , וּמתק חיּיו פּג / בּערגּה לשׁוּב " ( . ( 153 - 151 , 5 אחת התכונות הבולטות של אודיסאוס היא ערמומיותו והיא משמשת אותו כדי לעמוד על טיבם של בני המקום , כדי להישמר מפניהם , אך גם כדי להשיג לעצמו הכרה ותהילה . ערמומיותו היא בין היתר סימן לזהירות . לא מיד הוא חושף את זהותו בפני מארחיו , לא מיד הוא מגלה להם את שמו ומוצאו . מסע אודיסאוס מורכב ממשחקי אור וצל שמקבלים ביטוי תמטי באמצעות שתי פעולות המאפיינות את אודיסאוס לאורך העלילה : הסתרת זהותו וחשיפתה . דיאלקטיקה זו יש להבין על רקע מושג הזהות באפוס ההומרי . זהות מיתית תלויה בתהילה ( kleos ) שהופכת את הגיבור לבעל שם ההולך לפניו . השם נושא התהילה הוא מרכזי לאפוס ההומרי כי באמצעותו ניתן להבין מה הופך אדם לגיבור , וגם להבין מה מניע את פעולותיו . להיות בעל שם רב תהילה פירושו בראש וראשונה להיות ראוי לשמש מושא השירה ההירואית , ולזכות משום כך במנת חלקם של האלים , כלומר בנגיעה באלמותי . זהות הגיבור תלויה בפעולה , במעשה הגבורה , אך לא פחות מכך היא תלויה בפועלה של השירה היודעת להפוך פעולה אנושית לביטוי מושר . במילים אחרות , השירה אחראית לעיצוב הזיכרון והנחלתו לדורות העתיד . כאן אפשר לראות מדוע ממד הזמן 4 המילה " נוסטלגיה " מורכבת משתי מילים יווניות שהן מרכזיות ליצירה : האחת היא , nostos שיבה , מסע הביתה , והאחרת היא , algos כאב הנגרם מחמת הגעגוע למה שנותר מאחור , לעבר המיוצג על ידי המולדת , המשפחה , הבית . ואומנם אודיסאוס מכונה גיבור רב סבל לא רק משום שהוא גורם סבל לאחרים , אלא אף מפני שהוא סובל בעצמו . על נוסטלגיה בשירה ההומרית ראו : Norman Austin . “ Homeric Nostalgia , " Th e Yale Review 98 ) 2 ( , 2010 Apr . 1 , pp . 37 - 64 5 על הזיקה של הפילוסופיה הגרמנית למושג הגעגוע לבית ראו לדוגמה : פרידריך ניטשה . הרצון לעוצמה , תרגום ישראל אלדד , ירושלים : שוקן , , 1978 ספר , 2 פסקה . 419 Peter Toohey . Melancholy , Love , and Time : Boundaries of the Self in Ancient Literature , 6 Ann Arbor : University of Michigan Press , 2004 , p . 287 , and notes 8 , 9 on p . 352 7 כל הציטוטים בספר זה ( אלא אם כן צוין אחרת ) המובאים מן האודיסאה , לקוחים מתרגומו של אהרון שבתאי , שוקן , . 2014 ליד כל ציטוט מופיע בסוגרים מספר הספר באודיסאה ומספרי הטורים המצוטטים . 8 " תהילה " או " מוניטין " הם מושגי מפתח להבנת דמותם של הגיבורים והגיבורות האפיים . על מושגים אלה ראו , למשל , אצל מרטין ואצל בלוך : Richard Martin . “ Glory , " in Th e Homer Encyclopedia , Margalit Finkelberg ) ed . ( , Chichester , West Sussex , UK : Wiley - Blackwell , 2011 , pp . 315 - 317 ; Ernst Bloch . “ Kleos and Oral History , " in Kleos in a Minor Key : Th e Homeric Education of a Little Prince , Harvard University Press , 2011 , pp . 1 - 45

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר