פתח דבר: צלקתו של אודיסאוס

עמוד:9

פתח דבר : צלקתו של אודיסאוס ורד לב כנען ונגה וייס חשיפה מחדש הולדתו של ספר זה קשורה בסדרת הרצאות בשם " המיתוסים המכוננים של מדעי הרוח " שהועברה כקורס בין תחומי בשנים תשע " ג תשע " ו מטעם הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה . הרעיון שביסוד הסדרה , שכל שנה התמקדה במיתוס אחר , היה לאפשר שיח רב משתתפים על אודות מיתוסים והשפעותיהם על עולם היצירה והמחשבה . מעורבותו של המיתוס בעיצוב המחשבה המדעית והתיאורטית מקבלת ביטוי כבר על הרקע הקדום של הפיצול העתיק בין שני מושגי יסוד : מיתוס ולוגוס , פיצול שעדיין מפעם בלב ליבו של עולם הרוח והמדעים . למן העת העתיקה יוחסה מסורת ארוכה ליריבות בין המיתוס ללוגוס מתוך עיצוב היררכי של מערכת היחסים בין שני מושגים אלה : המיתוס נתפס בעמדת נחיתות אל מול הלוגוס שעליונותו הובנה על סמך מחויבותו ושאיפתו לאמת . היחסים בין מיתוס ללוגוס יכולים להאיר את תולדות תחומי הרוח כגון ההיסטוריה , הפילוסופיה או המדעים , שהתגבשו כתחומי דעת לאור נבדלותם מהמיתוס . משחר התהוות התחומים הללו , ביקשו כותבי ההיסטוריה , חוקרי הטבע והפילוסופים להפריד את עצמם ממה שהובן כמחוז הדמיון , כחוסר שיטתיות והיגיון . עם זאת , תחומי דעת אלו מעולם לא ויתרו לגמרי על משיכתם למיתוס ועל הישענותם עליו . המיתוסים כסיפורי יסוד הטביעו את חותמם על תולדות האמנויות והשתלבו במהלך ההיסטוריה של הרעיונות כדגמים סיפוריים שבאמצעותם עוצבו דימויים מרכזיים כמו גם תפיסות עולם , תיאוריות ותבניות חשיבה . כיצד יכול המיתוס , כסיפור יסוד תרבותי , להציע מפתח להבנה עצמית ? כיצד הוא יכול לעורר שאלות פילוסופיות או להניח יסוד לרעיון מופשט ? על המיתוס כיצירת הדמיון אנו חושבים פעמים רבות על דרך השלילה , כלומר רואים אותו כמנוגד לאמת 1 ראו לדוגמה : Richard G . A . Buxton ) ed . ( . From Myth to Reason ? Studies in the . Development of Greek Th ought , Oxford University Press , 1999

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר