פתח דבר

מתוך:  > זלמן ארן > פתח דבר

עמוד:10

ארכיונו האישי של זיאמה שמור בארכיון מפלגת העבודה על שם משה שרת בבית ברל , כמו גם פרוטוקולים מישיבות מוסדות מפא " י ומפלגת העבודה , תכתובת שונה וכדומה . ד " ר מיכאל פולישצ ' וק , חיה זיידנברג וענת בראל לא חסכו מאמץ וסייעו לי לצלול למכמני הארכיון . על כך אני חב להם תודה גדולה . אני מבקש להודות לגלעד לבנה ולהלנה וילנסקי מארכיון המדינה אשר נענו לבקשותי והעמידו לרשותי את התיקים בהם שמורים המסמכים של משרד החינוך , פרוטוקולים מישיבות הממשלה , דיוני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ועוד . בארכיון הכנסת מצאתי אוזן קשבת אצל רבקה מרכוס , שפתחה בפני את דיוני ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ואת דיוני הוועדה הפרלמנטרית לבחינת מבנה החינוך היסודי והעל יסודי . על כך נתונה לה תודתי . אני מכיר תודה לאלכסנדרה תומרינסון ולישי בן אריה ממכון לבון , שברצון העמידו לרשותי את הפרוטוקולים של מוסדות ההסתדרות ושל מועצת פועלי תל אביב , תכתובת שונה ועוד . תודתי נתונה ליהודית רוזנטל לוי ואורנה גוטמן , ספרניות בספריית כתבי עת במכללה האקדמית בית ברל , שנשאו בחפץ לב בנטל פניותי הרבות . ארכיון בן גוריון , ארכיון יד אשכול , ארכיון יד טבנקין , ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע "ש אביעזר ילין באוניברסיטת תל אביב , ארכיון הסתדרות המורים וארכיון המועצה להשכלה גבוהה נענו לבקשותי וסייעו בידי להתוודע למידע החשוב האצור בהם . לכולם אני מכיר תודה על העזרה שהגישו לי . כמו כן אני מבקש להודות לבני ( בנימין ) כהן , לליאורה קרויאנקר , לבן רבינוביץ , לדן רונן ולאליעזר שמואלי שהעמידו לרשותי מסמכים מארכיוניהם האישיים . תודתי נתונה לרן ארז , יו " ר הנהלת ארגון המורים העל יסודיים , אשר ברוחב לב ודעת פעל להעלאת תרומה מטעם הארגון לשם הוצאת הביוגרפיה לאור . שלמי תודה לקרן המייסדים ע " ש יעקב אפטר , יצחק בראלי , שרגא גורן , אברהם זברסקי , יהודה חורין וראובן שנקר ; למכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות ולמכללה האקדמית בית ברל , ביתי האקדמי , שהעמידו משאבים לעריכת המחקר ולהוצאת הספר לאור . פרופ ' יוסף גורני , פרופ ' חיים אדלר , פרופ ' דרורה כפיר ונועה גרינברג קראו את כתב היד כולו או מקצתו , השיאו לי עצות טובות ומועילות , סייעו בידי להתיר ספקות ולהתגבר על מהמורות . השיח המתמשך עם פרופ ' גורני הועיל לי בפיענוח הפן הפוליטי בדמותו המורכבת של זיאמה . אני מכיר להם תודה גדולה על תרומתם שניכרת בדפי הספר . אני חב תודה ל 26 המרואיינים , מקצתם כבר אינם בין החיים , שנענו ברצון לפנייתי והקדישו לי מזמנם . עדויותיהם של יודעי ח " ן סייעו בידי לפתוח צוהר לחייו האישיים של זיאמה ולדרכי התנהלותו , ולהסיר ערפל מאירועים והתפתחויות , שעיון במסמכים לא הספיק להשגתם ולהבנתם . דן שביט טרח על עריכת הספר ועל הכנתו לדפוס . אני מודה לו על עבודתו המסורה והקפדנית . עוד נתונה תודתי לטלי נאור , שעמלה על הכנת המפתח .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר