פתח דבר

מתוך:  > זלמן ארן > פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר " הוא היה אינטליגנט יהודי רוסי מובהק , נפעם ונרגש , בעל חלומות ובעל עקרונות , יפה טעם ונקי דעת ולעולם איש המוסר , וממילא משורר בסתר " . חיים הזז , דברים בשלושים לפטירת זלמן ארן . על פני יובל שנים נפרשה הפעילות הציבורית והפוליטית של זלמן ארן , שנודע בפי בני משפחתו , חבריו ושותפיו לעשייה הפוליטית בכינוי זיאמה וכך גם בחרתי להציגו בספר שלפנינו . שנים אחדות פעל זיאמה במסגרת מפלגת צ " ס בברית המועצות , ואילו במרבית התקופה , מאז עלייתו לארץ ישראל בשנת , 1926 הוא היה מעורב בעשייה הפוליטית והציבורית ביישוב העברי בארץ ובמדינה לאחר הקמתה , והיה מהדמויות הבולטות והמשפיעות במפלגתו מפא " י , בהסתדרות הכללית ובממשלה . זיאמה החל את דרכו בזירה הפוליטית בארץ כעסקן מקומי בתל אביב במפלגת אחדות העבודה ; לאחר הקמת מפא " י בראשית שנת 1930 שימש אחד משני חברי המזכירות הפעילה של המפלגה , ולאחר הקמת המדינה כיהן במשך שנים אחדות כמזכיר מפא " י . במחצית הראשונה של שנות השלושים הוא היה מזכיר מועצת פועלי תל אביב ; לאחר מכן שימש גזבר ההסתדרות במשך שנים ארוכות , והקים את מחלקת ההסברה של ארגון העובדים ואת בית הספר לפעילי ההסתדרות ועמד בראשם . לממשלה הצטרף זיאמה בראשית שנת 1954 כשר בלי תיק במשרד ראש הממשלה , הממונה על ההסברה ; בשנת 1955 הוא התמנה לשר החינוך , התפטר מהתפקיד בשנת 1960 ושב לכהן כשר במשרד זה כעבור שלוש שנים , עד לפרישתו מהממשלה ומהכנסת בשלהי שנת . 1969 בביוגרפיה של זיאמה משתקפים סיפורה של מפא " י וסיפור צמיחתה של מערכת החינוך הישראלית והתמורות שהתחוללו בה בשני העשורים הראשונים למדינה . בשנות השלושים נחלקה מפא " י בשאלת היחס לרוויזיוניסטים , דרכי המאבק בהם והסכם העבודה בין דוד בן גוריון וזאב ז ' בוטינסקי , כמו גם בסוגיית תכנית החלוקה . במחצית השנייה של שנות השלושים ובמחצית הראשונה של שנות הארבעים התפתח במפלגה מאבק פנימי עז , שהסתיים בפרישתה של סיעה ב' בשנת . 1944 בבחירות לאסיפה המכוננת בראשית שנת 1949 התמודדה מפא "י במציאות פוליטית של מדינה עברית ריבונית , עלייה גדולה , המהלכים האחרונים של מלחמת העצמאות והיערכות פוליטית אשר איימה על ההגמוניה שלה בתוך תנועת העבודה – הקמת מפ " ם . במחצית השנייה של שנת 1960 התעוררה ' הפרשה ' , אשר טלטלה את מפא " י והובילה בסופו של דבר לפילוג המפלגה בשנת , 1965

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר