מחקריו של יוסף גייגר

עמוד:12

בשנת 2012 התפרסם ספרו הפרוסופוגרפי ' אהלי יפת ' המציג תמונה רחבה וניתוח מפורט של הישגי התרבות הרוחנית היוונית - הרומית בארץ , ובשנת 2014 התפרסמה גם אסופת מאמרים באנגלית העוסקת באינטלקטואלים יוונים בארץ - ישראל . ספרו ' אהלי יפת ' הוא הראשון במחקר המודרני בהיקפו ובעומקו המתבסס על ניתוח יסודי של המקורות הראשוניים מן התקופה , מביא במסגרת אחת את הספרות המשנית הענפה ומבקש לארוג את הידיעות לכדי מענה על השאלה המרכזית ששם לו ליעד בנוגע להישגי תרבות הרוח היוונית בארץ . עניינו המשולב של יוסי בהיסטוריה , בביוגרפיה , בספרות ובאומנות , מאפיין את מחקריו כמופת לפילולוגיה קלאסית . פירות מחקריו מתפרסמים הן בלעז הן בעברית , ובכך מקרבים את לימוד התרבות הקלאסית לקהל קוראי העברית . בבירור סוגיות פרטניות ובראייה רחבה וכוללת תורם יוסף גייגר רבות להבנת צדדיה השונים של התרבות הקלאסית ולהפצתה בארץ - ישראל . ברי לכול שאין בדברים אלה משום סיכום במובן סיום , ואנו מאחלים ליוסי עוד שנים רבות של רעיונות ופוריות מחקרית .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר