מחקריו של יוסף גייגר

עמוד:10

מחקריו של יוסף גייגר חמישים שנה של למדנות חיה ופעילה אינן דבר של מה בכך , וככל יצירה , גם במחקריו של יוסף גייגר ניכרים בו בזמן התפתחות אך גם כמה מוקדי עניין ייחודיים . מגוון נושאי הלימוד בתרבות יוון ורומא שבהם יוסי עוסק משתקף ברשימת פרסומיו המופיעה באחרית הספר ומגלה כי עניינו המרכזי בחקר הלימודים הקלאסיים נחלק לאורך השנים למספר נושאים עיקריים : התגבשותם של ערכים פילוסופיים כרעיונות פוליטיים ; התפתחותה של הביוגרפיה הפוליטית ; תולדות ארץ - ישראל ותולדות היהודים תחת שלטון יוון ורומא , וייצוגים של מוטיבים קלאסיים באומנות . בשתי עבודות מחקר מוקדמות שלו MODERATIO ' — כרעיון פוליטי בתקופת הרפובליקה המאוחרת והקיסרות המוקדמת ' משנת , 1967 ו ' פירוש לחיי קאטו הצעיר של פלוטארכוס ' משנת — 1971 הוא עוקב אחר השפעותיה של האסכולה הסטואית , ומקדיש מאמרי ביקורת לחיבורים על כתביהם של נציגי האסכולה , סנקה , אפיקטטוס , מרקוס אורליוס ואוגוסטינוס , ולאוסף מחקרים על הפילוסופיה הרומית והחברה הרומית . בד בבד עוסק יוסי בהיבטים שונים של ההיסטוריה בתקופת שלהי הרפובליקה וראשית הקיסרות , הן בדיונים פרטניים על פרוסופוגרפיה , חקיקה , תעמולה ופירוש חיבורים ספרותיים , והן בנושאי חתך כגון נבואה והיסטוריה , ופולחן השליט . לאלה מצטרפים מחקרים הקשורים לאישים בולטים בתקופה ובהם יוליוס קיסר , מרקוס אנטוניוס וקאטו הצעיר , ודיונים למדניים הן בהיסטוריוגרפיה עתיקה והן בהיסטוריוגרפיה מודרנית של העולם העתיק . עבודתו פורצת הדרך של יוסי על התפתחותה של הביוגרפיה הפוליטית ועל מקומם של וארו , נפוס , ופלוטרכוס בתהליך זה , התפרסמה בשנת 1985 בספרו . Cornelius Nepos and Ancient Political Biography תרומתו להבנת הביוגרפיה כסוגה ספרותית הורחבה במאמרים על הביוגרפיה היוונית בתקופה ההלניסטית , על מקבילות בין ביוגרפיה פוליטית לבין אומנות הפורטרט , על אוטוביוגרפיה וזיכרונות ועל חיבוריו של נפוס . מאמרים רבים פרי עטו של יוסי מוקדשים למגוון נושאים בכתיבתו ובכתביו של פלוטרכוס ולמקומו במורשת הקלאסית . עניינו של יוסי בספרות העולם הקלאסי הוא בעל פנים רבות : הוא כותב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר