דברי יפת של חכמי מבחר יוון מיצירותיהם בארץ – ישראל

עמוד:4

ספר זה ראה אור בסיוע החוג ללימודים קלאסיים האוניברסיטה העברית בירושלים עריכת לשון : ישראל רונן עורכות - מרכזות : ליאת אושרי , חיה פז כהן עיצוב ועימוד : רונית גלעד , ירושלים הדפסה וכריכה : גאלה קדם דפוס בע "מ עיצוב עטיפה : דבורה ליפשיץ כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע " ח ( 2018 ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני , ללא אישור מבית ההוצאה מסת " ב 978 - 965 - 217 - 418 - 5 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר