דברי יפת של חכמי מבחר יוון מיצירותיהם בארץ – ישראל

עמוד:2

ועדת המערכת : פרופ ' אלון קדיש — יו " ר , פרופ ' גור אלרואי , פרופ ' גדעון בוהק , פרופ ' מאיר בר - אשר , פרופ ' יוסף דרורי , ד " ר תמר הס , פרופ ' זאב וייס , ד " ר דניאלה טלמון - הלר , מר יעקב יניב , ד " ר נסים ליאון , פרופ ' אורה לימור , ד " ר הלל ניומן , פרופ ' עודד עיר - שי , פרופ ' עירית עמית - כהן , ד " ר ירון פרי , פרופ ' ריכב רובין , ד " ר יובל שחר , פרופ ' מרגלית שילה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר