דברי הקדמה

עמוד:1

דברי הקדמה זה דבר מחלקות העתים לתורה ולתעודה למעשה השנים לשבועי יובליהם בכל שני העולם אשר דבר למשה בהר סיבי בעלותו לקחת את לוחות האבן התורה והמצוה בדבר אלוהים כדברו אליו עלה אל ראש ההר , ספר היובלים ה 7 א שכתוב של מאורעות ספר בראשית ותחילת ספר שמות אגב ציון זמן התרחשותם על פי מנייה של יובלים שבועות שנים , , שמס וחודשים מבריאת העולס . שמו המלא של הספר הוא ספר מחלקות העתים לתורה ולתעודה לשבועי היובלים . ' הכותרת המלאה לא השתמרה במהלך הדורות והספר זכה לכינויים שונים , כמו ' בראשית הקטנה ' ( , ( Kveou ; \ znxx \ ' ספר המחלקות ' ( car rr MA ו ' ספר היובלים / שהוא הנפוץ ביותר ובו אשתמש נם אני . העולם המערבי התוודע לספר ולהיקפו בשנת 1850 בזכות תרגום מגעז לגרמנית , פרי מחקרו של אוגוסט דילמן , כתב יד משובש שהביא לגרמניה המיסיונר L Krapf ( והוצג לחוקר הנריק אוולד [ , [ Ewald מורו של דילמן ) כמה שנים לפני בך היה היסוד לתרגומו , עד אז , ציטוטים אקראיים בכתבי היסטוריונים והוגים נוצרים היו העדים היחידים לקיומו של הספר , בשנים לאתר מכן הופיעו כתבי יד נוספים של הספר במערב . שניים פורסמו בידי דילמן בשבת 1859 וארבעה בידי צ ארלס במהדורתו בשנת . 1895 בסמיכות זמנים , בעונת , 1861 התגלה התרגום הלטיני של הספר ובשנת 1921 זוהו ציטוטים בכררנוגרפיה כתובה סורית . עם חלוף העונים התגלו עוד ועוד כתבי יד בגעז ; 27 במספר היו ידועים לונדרקם בהכינו את המהדורה הביקורתית עופרסם בשנת . 1989 בשנות השישים , השבעים והתעועים של המאה הקודמת פורסמו כתבי יד בעברית , שהתגלו במערות קומראן , ואלה הוסיפו , על אף קיטועם , מידע תשוב על הספר בשפת המקור ציטוטים ביוונית שהתפרסמו בעשור האחרון אף הם היו לעזר . ספר היובלים פותח בקריאה למשה לעלות להר סיני : ' עלה אלי ההרה ואתנה לך את שני לוחות האבן התורה והמצוה אשר כתבתי להורותם ' וא . 11 פסוק זה הוא עיבוד של פסוק מספר שמות : ' ויאמר ה י אל משה עלה אלי תהרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן התורה והמצוה אשר כתבתי להורתם ' ( שמות כד - (\ 12 בנוסח של ספר היובלים הסרה וי " ו החיבור לפני המילה ' התורה ' ; ' התורה והמצוה ' היא תמורה ללוחות האבן , ומשתמע שהיא רשומה על הלוחות הניתנים למשה . בצד התורה והמצוה הכתובה על לוחות האבן ו זה 1 שמו המלא , ועל כן הטעגה שהספר מוזכר בחיבור המכווה ברית דמעןק בטעות יסודה ; שם מוזכר רויבור שכינויו אינו כולל את הרכיב ' לתורה ולתעודה / ראו גס דימגט , פיקציות , עמ ' . 249 - 230 עובדה זאת יש בה השיבות לדיון בזמן כתיבתו של הספר , 2 הציטוטים באטפו בידי פבריקיוט ופורסמו בספר שהוציא בשנת \ . Fabrid us , Codex Pseudepigmphus Veteris : 7723 - 1722 ( 7 ktomenfr ( vol . l pp . 849 - 864 ; voL H pp . 120 - 122 3 נוסח המסורה בשמות הוא קשה . ראן לדוגמה דיון אצל דורהבו , שמות , עמ ' . 346 - 345 4 ראו הרחבה כמאמרי , התגרה והתעודה , עמ י . 477 - 474

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר