דברי פתיחה

עמוד:ט

דברי פתיחה מודה אני לפניך ה ' אלוהיי ששמת חלקי מיושבי בית הספרים ( בבלי ברכות כת : בשינויים ) הצעדים הראשונים בכתיבת הספר שלפניכם היו כרוכים באכזבה . עת התלבטתי כשנת 1989 מה יהיה נושא עבודת הדוקטור שאכתוב , לבי נטה לתיבור המכונה ' ברית דמשק / חיבור כיתתי שעותק ממנו התגלה בגניזה בקאהיר . דא עקא דווקא בשעה שנפניתי לבנות את הצעת המחקר הועברו קטעי החיבור שהתגלו במערות קומראן וצברו אבק במגתתיו של ג ' וסף מיליק לידיו של פרופ ' יוסף באומגרטן המנוח וזה הכריז שבכוונתו לפרסמם במהירות . ההבנה שמחקר ' ברית דמשק ' לא יהיה שלם ללא עדות הקטעים ושכדי להיחשף לעדותם עליי להמתין שנה או שנתיים הביאה אותי לבחור בנושא אחר , קרוב , בספר היובלים . כך זימן לידי הגורל לחקור את הספר המופלא הזה , ספר שבר פרשנות מקרא עתיקה שזורה בפולמוסים הלכתיים ותרבותיים , ספר שמכל תו שבו עולה התקופה המרתקת של ימי הבית השני . המחקר שפרותיו משוקעים כאן נעשה בשני שלבים . שלב ראשון הוא עבודת הדוקטור שהגשתי לאוניברסיטה העברית . פרופ ' שמואל ספראי ז " ל הנחה אותי בכתיבתה . מילות הביקורת שהשמיע כמו גם מילות ההסכמה והעניין תרמו רבות לאיכות העבודה ולהשלמתה . הכרת התודה לו מלווה אותי עד היום , אף שחלפו מאז כמעט שני עשורים . השלב השני החל עם סיום כתיבת עבודת הדוקטור , מלגה שקיבלתי ממרכז דימר בשנת 9991 הייתה האות לפתיחתו של שלב זה , משגמרתי אומר לקבל עליי הן את תרגומו של ספר היובלים הן את פירושו . אני מרדה לפרופ ' ישראל לוין שעמד אז בראש מרכז דינור על שמצא אותי ראויה למלגה . במרוצת אותה שנה נפלה החלטה במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה שבמוסד יד יצחק בךצבי שאכן הפרויקט יימסר לי . תודה שלוחה אפוא לפרופ ' דוד רוזנטל , ראש המכון דאז , על שבמאור פנים הפקיד בידי את המשימה , לד " ר צבי צמרת , מנכ " ל יד בן צבי דאז , על שלא פסק להתעניין ולהאיץ , לשלומית משולם המסורה אשר על הובלת תהליך ההפקה , ולעמודי התווך , חנה להב ובנימין זאב וכסלר , על שסייעו בשנים הרבות שעברו מאז , ברוח וגם בחומר : בעזרתם הוגש הפרויקט למימון הקרן הלאומית למדע . תודה אפוא גם לקרן שהזינה את מחקרי במשך ארבע שנים , ברכה מיוחדת ישאו הד " ר דוד ורעייתו ימימה יסלזון , מוקירי מחקר ותרבות , שהסכמתם לכלול את הספר באכסניה המכובדת של סדרת הספרים '' בין מקרא למשנה " שהם תומכיה בדעת ובחומר , אפשרה את ההפקה הכאה . 1 רבים האנשים שמהמפגש עמם יצאה עבודתי זו נשכרת , ולכולם נתונה תודתי - תודה לפרופ אהרן שמש על העבודה המשותפת בחקר ההלכה ועל היותו ידיד נאמן . תודה לפררפ ' אלישע קימרון על הקריאה המשותפת של הקטעים מקומראן ועל נכונותו לחלוק עמי מחידושיו , תודה לפרופ ' בטסי הלפרךאמרו שבשיחות עמה למדתי מה נקודות התורפה בתרגומי ובפירושי , תודה לפרופ ' מרתה הימלפרב שאירחה אותי באוניברסיטת פרינסטוך ופתחה לפניי הזדמנות ללבן שאלות ' יובליות ' בשהותי שם , תודה לפרופ ' יעקב כדורי שבסיוער זכיתי בשנות מחקר כ ' עמית סטאר ' באוניברסיטת הרווארד . תודה לפרופ ' דבורה דימנט

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר