תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים דברי פתיחה ן ט מבוא דברי הקדמה ן 1 ספר היובלים והמקרא 21 ההלכה בספר היובלים ו 4 לזרו הש ; ה " 6 מועד ' הביכורים ,. 6 חג הביכורים והשבועות ,, ?! מעשרות ,, 9 קרבן פסח .. 10 דיני שחיטה וקרבנות .. 0 ו דיני עונשיו ,. 11 דיני אישות .. 12 חדשנות ו ^ םרנרת ,. 2 ר מנהגי קבורוז " 13 מקורות הספר ו 14 המגילה החיצונית לבראשית ., ' ר 5 חיבןר חלוקת הארץ ' .. 17 חהקדםה לספר הרפואות ,. 19 חיבור לוי הארםי ^ 21 החיבור על מחלקות העתים .. 25 מלחמות יעקב במלכי האמורי ובעשו .. 27 פואטיקה ואידאולוגיה 311 הפואטיקה עול ספר היובלים ן 31 חדירתו של ההלגיזם ן 32 ספר היובלים והפילוסופיה היהורית ההלויססית .. 32 ספר היובלים וההיסטוריוגרפיה ה יהודית ההלניסטית " 34 המחשבה האפוקליפטית 331 כרתוגרפיה ואפוקליפטיקה ן 42 מקום הכתיבה וזמנה 441 רובד אחד ? ן 44 זמן הכתיבה ן 45 עדה פורשת ן 48 טענת הסמכות . & 4 מעשר ראשון ושני .. 51 מחבר ספר היובלים ועדת קומראן ן 54 ספר היובלים וההיסטוריונרםיה בספרות עדת קומראן .. 55 תנועת ההתייוונרח בירושלים 55 . עלייתמ עול הפרושים .. 57 הגלות מבחירה .. 60 ' אשריארוך הקץ האחרון ' .. 62 ההנהגה הכפולה ,. 66 היובלים ועדת קומראן : סתירות לכאורה .. 66

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר