ספר היובלים מבוא, תרגום ופירוש

עמוד:ד

לעדת מערכת : פתפ ' מנחם הירשמו - ירי ; פרופ ' אלישבע באומגרטן ; ד " ר ארברן בולן ; פתפ ' יוסי דרורי ; פרופ ' זאב וייס ; פרופ ' אביבה חלמיש ; ד ' יר דניאלה טלמרךהלר ; פרופ ' עודד ליפשיץ ; פרופ ' אריה נאור ; פרופ ' ורד כעם ; ד " ר הלל גיוסן ; פרופ ' אלון קדיש ; פרופ ' תני רייך ; פרופ ' ריכב רובין ; פרופ ' זהר שביט ; פרופ ' דניאל שוורץ ; פרופ ' מרגלית שילה עריכה לשונית : ישראל רונן עורכת מרכזת : שלומית מעוולם הדפסה ובריכה : דפוס העיר העתיקה , ירושלים כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע " ה ( 2015 ) מסת " ב -973 965 - 217 - 3 ^ 0 - 5

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר