הקדמה

עמוד:יג

פרגמטי " . המחברת דנה בפעלים שאינם משמשים רק בתפקידם הלקסיקלי הראשוני אלא מתפקדים גם כסמבי שיח , מאמרה של רינה ברוך " חושבים עליי - משמע אני קיים " מראה שבמשפטים שמבחינה פורמלית אפשר לכנותם משפטי קיום עיקר המסר נישא על כתפי צירוף שמני שיש לו לרואי מיוחד . המחברת שואבת את נתוניה מן העברית החדשה , אך טוענת שהתופעה קיימת בכל לשרן רבכל תקופה . את סדרת הדיונים הפרגמטיים ממשייך מאמרה של יעל זיר "' סתאאם ' : שמירת עקביות בשיח " . המחברת דנה בתפקידה של המילה סתם , שמשכה בדיבור הלא פורמלי מיוצג בכתיב סתאאם . זהו סמן שיח המבקש לומר דבר רלהכחישו בעת ובעונה אחת . קורפוס הלשון המדוברת משמש כסיס גם למאמרה של אילאיל יציב " בין רצף נרטיבי לשיתוף פעולה בין דוברים ' / המאמר בוחן את אופני עיצובן של היחידות המרנולוגיות בדיבור . המחברת מראה שחזרה על יחידות לקסיקליות ותחבירירת ומעבר בין סוגי פסוקים מעצבים את היחידה המוברלרגית . את הקיבץ חותם מאמרה של תמר סוברן " סמנטיקה ופואטיקה של ברח " . המחברת דנה בר בכוחה של השפה , בהרכב הסמנטי של המושג ' כוחי בעברית ובהשתקפות הדברים הללו בשירתם של אורי צבי גרינברג , של ביאליק רשל אלהרמן . עתה אין לנו אלא לקורת שהשלל המגוון המוצג כאסרפתנר יהיה לכברדו של שאול אלוני ז " ל ולרצונו של הקורא המתעניין בריבוי פניה של העברית מאז רעד עתה . תודתי נתונה לכל המחברות והמחברים שנענו בחפץ לב לקריאתנו להרים תרומה לאסופה . כין כתיבת הדברים לפרסומם הלך לעולמו פרופ ' משה אזר ; יהי זכרו ברוך . יישר כוחו של פררפ ' משה בר אשר , נשיא האקדמיה ללשון העבריה , על שניאות לכלרל ספר לה בסדרה " אסיפות ומבוארת בלשון " . הערות למדניות על רוב מאמרי הספר העירו חברי המערכת של כתב העת " העברית ' / דוד טלשיר , חיים אי כהן ויוסף עופר . ליזה מוהר , מרכזת ההרצאה לאור באקדמיה . היטיבה לנצח על מלאכת ההפקה , זו המלאכה שהופקדה בידיהן הטובות של אורית טפרברג ושל קטי מריאל . ד " ר אורי מור ערך והתקין את הספר כשום שכל , כררכר היסודית והמדויקת . הוצאת הספר התאפשרה בזכות תררמתה הנדיבה של בת זוגו של שאול , פרופ ' אסתר בררוכרבסקי בר אבא . יבואר כולם על הברכה , העירך

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר