הקדמה

עמוד:יב

הכנענית " מאיר כאמצעית מכתבי תל אל עמארנה את הלשין הכנענית הקדימה שהעברית צמחה ממנה . הרא מצביע על שקיעי לשרן כנעניים - מילים , בטירת דקדוקיות ומכניס תחביריים - באכדית הפריפרית של המכתבים יעל גילוים לימים בעברית המקרא , הראוי והמותר בלשון ערלה בעירנו הדקדוקי של חיים אי כהן " שועה - שרעות : פרט וכלל ' / בסקרו את חיבררי העברית הקדומים והחדשים ואת מסורית ההגייה עוסק הרא כשאלת צורת הדיבר התקנית הראויה של שמרת נקביים בבון חלצה , פתה , פטמה . חוצה גבולות של זמן ושל חיבורים הוא גם מאמרו של חזי מוצפי " ג ' מוס והשטות הנרדפים לו " . כמאמר נסקרים חמשת שמותיר המצריים של הגימרס בעברית - תאו , יחמור . ראם , מריא , פרות הבשן , גם כינויים אחרים של כהמת המירות הזאת מתנתוזים בי-את חטיבת המאמרים הראשונה חותם מאמרו של משה פלררנטין " מגורגרת יהודה רמיקבי שומרון - ענייני מילון ודקדוק : א . ' תשקיל ' שומרוני ורשימות של סופרים יהודים ' / הוא דן ב " תשקיל " , הדרך המיוחדת שהסופרים השומרונים כתבו כה את רשימותיהם בכתבי היד שהעתיקו , ומצביע על מנהגים רומים בכתבי יד יהודיים . את מאמרי חטיכת העברית החדשה פותח מאמרו של עוזי אורנן " תכנון לשרן בישראל " , המבליט את המניעים החברתיים החילוניים המובהקים של מחיי השפה העברית . הללו , ובראשם אליעזר בךיהודה , ביקשו לעשרתה שפה " אופפת כול " . מאמרי של משה אזר ז " ל " לשרן השרפטים : הכיטרי עיבר ל " חושף באמצעית ביטרי זה תכרנה מתכרנרתיה של העברית בת זמננו . הרא עוקב אחר גלגולי המטבע התלמודי מראשיתר ועד השינוי התחבירי רהסמנטי שעבר עם התקבעיתר בלשרן המשפטית דווקא . את העיון התחבירי המובהק בעברית החדשה מייצג מאמרי של עמנואל אלון " ההתאם כמבחין מהותי מרכזי בניתרח יחסי התלרת התחביריים " , המחבר מראה כיצר ניתן לתאר את יחסי החלרת בין רכיכי המשפט באמצעית ההתאם התחבירי . מאמרה של מירה אריאל '' על סרר שעבוד רחרפש " מצרף לעירן התחבירי את העיון ' הפרגמטי , המאמר מעמיד על חשיבות הסדר הלינארי של הפסוקיות במשפט ומראה שחלרפרת ההבעה יכולות למקר רלהבליט את המסר המתבקש , מחקר פונטי רמורפרלרגי מובהק מרצג כמאמת של שמואל ברלוצקי " הגה המעבר y בנטיית העתיד בעברית הישראלית " . המאמר ערסק ברצפים פונטיים שאינם אופטימליים , ובעקבות ריונר בהגאי מעבר הרא מעמיד על התהוות התחילית ך בנטיית העתיד בגרף המדבר בשפה המדוברת . מאמר בעל היבט פרגמטי מובהק הרא מאמרה של אסתר בררוכובסקי בר אבא '" מה רציתי להגיד ? ' פועלי תפיסה ואמירה בעברית הדבורה - משימוש מילולי לשימרש

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר