פתח דבר

עמוד:ג

פתח דבר הקובץ פותח סדרת פרסומים שנועדה לקהל הרחב : מורים , תלמידים ושוחרי הלשון העברית . הסדרה מכוונת להציע אסופות מאמרים של יחידים או של רבים או מבואות לנושאים מוגדרים בחקר הלשון העברית ותחומים קרובים לה . האסופה הראשונה מכנסת ארבעים רשימות ומאמרים עממיים שפרסם פרופ ' גכ " ע צרפתי כאכסניות שונות . וראש לכולן " לשוננו לעם ' י . זה שניס פעיל פרופ ' צרפתי בוועדותיה וכמנהלתה של האקדמיה במסירות , בכישרון ובנועם דרך . אין משימה שהוא מתבקש ליטול על עצמו שאינו עושה בנפש חפצה ובדבקות - מוקירי פועלו ואוהבי דרכו של פרופ ' צרפתי , ואני בתוכם , ראינו לכבדו ולהודות לו בפרסום אסופה זו לרגל הגיעו לגבורות כי "א במרחשוון השתא . מאמריו העממיים של פרופ ' צרפתי בלשון העברית נתחבבו על קהל קוראים מגוון ; הס שופעים נתונים מעניינים המוגשים במידה ראויה , כתובים בבהירות רבה ובחן , ידיעותיו הרחבות של כותבם כלשון העברית ובקיאותו כתרבות אירופה ובלשונותיה ניבטות מכל פרק שנכלל כקובץ זה . אין לי ספק שיש בכינוסם של דברים אלו משום שירות חשוב לחובבי העברית ולאוהבי התרבות העברית . אט מאחליס לפרופ ' צרפתי אורך ימים ושנים בבריאות טובה לעבודה פורייה , אגודת שוחרי האקדמיה ללשון העברית נטלה עליה את המשימה לגייס את המימון הדרוש לכל אחד סן הקבצים בסדרה , הרואה אור במסגרת פרסומי המזכירות המדעית ; תודתי נתונה לה כזה . לא יכרלט להוציא לאור את התכנית הזאת ללא העבודה המסורה וכישרון המעשה של חגב ' טל אמיר , שעיצבה את הספר , העמידה את הסדר שלו ושקדה על כל מלאכות עשיית הספר - גס כרוכה תהיה . תודתי נתונה לגבי דינה אורדן על עזרתה המתמדת ועל סיועה בענייני הסדרה הזאת . ד " ר נתן אפרתי , מנכ " ל האקדמיה , סייע בידי רבות במימוש התכנית להוצאתו של הקובץ הזה ושל הבאים אחריו , ואני מודה לו על כך ביותר . בירושלים , בעשרים ושישה למ " טמוניס תשנ " ו מ ' בר אשר

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר