פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר ראשיתו של ספר זה בעבודת הדוקטור , שכתבתי בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן - גוריון שבנגב . בעבודה התחקיתי אחר קורותיהם של פועלים חרדים , חברי אגודת ישראל . את פעילותם בתחום הקליטה של ניצולי השואה חקרתי בעבודת הגמר לקבלת תואר שני באותה מחלקה . במחקר על ניצולי השואה בקיבוץ חפץ חיים של פועלי אגודת ישראל , השתוממתי לגלות כי טרם נכתב מחקר מקיף על אודות תנועה זו ; לפיכך החלטתי להשלים את החלק החסר בתולדות הישוב — תולדותיה של פועלי אגודת ישראל . פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל נראו בעיני עצמם כתנועה אוונגרדית , תנועה של סוציאליזם מתוקן , השואב את מקורותיו מההלכה היהודית ובסיס למהפך חברתי ודתי . מהפך שיוביל להקמת אוטוקרטיה שתציית , ציות מוחלט , למנהיגות הרבנית העולמית של אגודת ישראל . עם זאת הייתה תנועת פועלי אגודת ישראל הסתדרות קטנה , שנאבקה למען הפועלים בקשיי היום יום שלהם — בתחומי הסעד , העבודה , הדיור וכיוצא באלו . מנהיגיה נדרשו להכריע בזמן אמת הכרעות חשובות , וזאת מבלי להזדקק למנהיגות רבנית . ניכר אפוא פער גדול , קשה לגישור , בין תפיסתם את עצמם לבין דרך תפקודם הלכה למעשה . פער זה עומד בלבו של הספר שלפנינו . בחלקו הראשון של הספר סיפרתי , בלוויית מקורות מתועדים , על הימים הראשונים של הקמת התנועה , מבחינה אידאולוגית ומבחינה מעשית . חלק זה בנוי בצורה כרונולוגית ועוקב אחר רצף האירועים . חלקו השני של הספר בוחן את פעילותו של הפועל הפשוט , שנאבק על מטה לחמו מזה ועל זהותו האגודאית מזה . חלק זה בנוי לפי נושאים ועוקב אחר תהליכים שונים לאורך התקופה כולה . כדי להבין ולגבש את המחקר בדבר דרכו המיוחדת של הפועל האגודאי , נדרשתי לשהות שעות רבות בארכיונים השונים : הארכיון הציוני , הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , ויותר מכולם — ארכיון פועלי אגודת ישראל , שהועבר למשמורת לארכיון קיבוץ חפץ חיים בתקופה שנזקקתי לחומריו . ייזכר לטובה מר שרגא שטיפל ז " ל , ארכיונאי הקיבוץ , שהפך את ביקוריי בארכיון לחוויה אינטלקטואלית - יהודית מיוחדת במינה ; דמותו של הפועל האגודאי הצטיירה לי לא פעם כדמותו של ר ' שרגא . זכיתי לומר דברים לזכרו במלאת שלושים למותו , אך צר לי שלא זכיתי שיראה את השלמת מלאכתי . חברי פא " י נוספים הואילו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר