תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 11 מבוא 15 פרק ראשון : המרחב התרבותי , הדתי , החברתי והפנים - תנועתי להקמת פועלי אגודת ישראל בארץישראל 19 ראשיתה של אגודת ישראל 20 ראשיתה של פא " י פולין והיסודות האידאולוגיים שלה 23 תגובות החברה האורתודוקסית להצהרת בלפור 29 התפתחותה של אגודת ישראל בארץ ישראל 32 העלייה הרביעית — האורתודקסיה מפולין 35 העלייה החמישית — האורתודוקסיה מגרמניה 38 פרק שני : מ ' אגודת ישראל תל אביב ' ל ' הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל ' 42 משרד לקליטת עלייה — אגודת ישראל תל - אביב 46 חינוך ותרבות 49 התארגנות ראשונה של סניף פועלים 51 יצחק ברויאר — צעדי הנהגה ראשונים 55 תקנון פועלי אגודת ישראל 58 ראשית ההתארגנות לפעילות עצמאית 63 סיכום 64 פרק שלישי : הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל : עצמאות תוך כפיפות להנהגה המקומית 66 המאבק על ההנהגה 67 הליגה למען ארץ ישראל העובדת הדתית 73 משלחות לגיוס כספים בחוץ - לארץ 77 סיכום 83

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר