חרדים ואנשי מעשה

עמוד:4

ספר זה ראה אור בסיוע מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע " ש הרב משה חיים לאו , אוניברסיטת בר - אילן הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע " ש יקותיאל וחנה קליין , אוניברסיטת בר - אילן אליעזר ונחמה יסלזון עריכת לשון : רמה זוטא עורכת - מרכזת : חיה פז כהן עיצוב ועימוד : רונית גלעד הדפסה וכריכה : דפוס איילון עיצוב עטיפה : נעה כהן - שלמון כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע " ז ( 2017 ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני , ללא אישור מבית ההוצאה מסת " ב 978 - 965 - 217 - 411 - 6 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר