המניע במשפט הפלילי

עמוד:4

LKANAE AISTL HET OTIVEM IN RIMINALC AWL עריכה לשונית : דפנה שוופי הפקה : טלי פלד עיצוב עטיפה : סימה בן חיים הגהה : דרור נבו מסת " ב ISBN 978 - 965 - 442 - 169 - 0 © זכויות היוצרים שמורות התשע " ח –2018 הוצאת אוניברסיטת בר -אילן רמת - גן 5290002 טל ' ; 03 - 5318401 פקס ' -03 7384064 www . biupress . co . il נבו הוצאה לאור בע "מ ת " ד 43 צפרירים 9983000 טל ' ; 02 - 9992099 פקס ' -02 9992088 nevo @ nevo . co . il

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר