עם הספר

עמוד:ה

עם הספר שמחתי שבשעה שתוכנן הכינוס המדעי שקיימו האקדמיה ללשון העברית והחוגים ללשון העברית בחמש אוניברסיטאות בארץ בשנת תשס " ד נתקבלה הצעתי להעמיד במרכזו את העיון במאתיים וחמישים שנות עברית חדשה . לא צריך היה למצוא צידוק לניסוח זה של הנושא . זה שנים שחוקרים רבים סבורים שבאמצע המאה השמונה עשרה חל מפנה בתולדות הספרות העברית ובלשונה . משהוחל בעבודה במילון ההיסטורי ללשון העברית באקדמיה ללשון העברית לפני למעלה מחמישים שנה , נקבע בצדק שהפעילות הספרותית בעברית של משה מנדלסון וחבריו בשנת 1750 בקירוב פותחת את התקופה החדשה בתולדות הלשון העברית . ואז כוננה מערכת המילון את המדור לעברית חדשה , העוסק בחיבורים שנכתבו משנת 1750 בקירוב ועד ימינו . אף לא אחד מחברי מערכת המילון סבר שאפשר לנתק את העיסוק בספרות החדשה מהעיסוק בלשון . כמובן , לא נעלם מאיש מאתנו שתקופה זו בת מאתיים וחמישים השנים מחולקת לתקופות משנה , והקו המבדיל בין תקופות המשנה העיקריות עובר בשליש האחרון של המאה התשע עשרה . התקופה הראשונה מאופיינת בשלב הראשון שלה בעלייתם של המודרנה _והחילון כמעמידי צרכים חדשים לכתיבה העברית ובשלב השני כהתגבשותו של הסגנון המעורב . אחר כך נפתחת תקופת הדיבור העברי בשנות השמונים של המאה התשע עשרה . ומאז נתחדשה העברית בדיבור פה אפשר לדבר על כמה תקופות משנה בלשון החיה . פרסומם של עשרת המאמרים הכלולים בכרך הזה נותן ביטוי למסלולים שונים בחקר העברית החדשה ולדרכי ההסתכלות על המסלולים האלה . חיים א ' כהן נטל עליו את מלאכת העריכה של הקובץ . חא " כ הוא חבר בכיר באקדמיה ובוועדת הדקדוק שלה , ולאחרונה נתמנה עורך משנה של המילון ההיסטורי ללשון העברית . כהן הוא אחד הדוברים החשובים בחקר התגבשות התקן בעברית החדשה ובעל עמדה ברורה בדרכי גיבושו בדורנו , גם כמבררן של סוגיות בתקן הלשוני וגם כמיטיב כתוב משובח . תודת האקדמיה נתונה לו בזה על עריכתו של הקובץ הזה . יש להניח שמשתתפיו יוסיפו בעתיד על מה שרואה אור כאן , ויש לקוות שהמחקרים המתפרסמים בו יעוררו חוקרים אחרים לדון בסוגיות המוצעות בו , ואין לנו שכר סופרים גדול מזה . בשניים בתמוז תשס " ט משה בר אשר

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר