תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים רשימת המשתתפים 9 פתח דבר 13 תודות 17 ספרים וארכיונים של לאבאן 19 הקדמת העורך 21 דיק מק ’קאו —— 1 פעילויות מחול ובתי ספר למחול , 41 , 1917 - 1912 אסקונה וציריך הקדמה : דיק מק ’קאו —— 2 עולמו של הרקדן ( 61 ( 1920 הקדמה : שטפני זאכזנמייר —— 3 גימנסטיקה ומחול לילדים ( 91 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 4 גימנסטיקה ומחול ( 105 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 5 כוריאוגרפיה ( 119 ( 1926 הקדמה : דיק מק ’קאו —— 6 טקסטים על הכוריאוגרפיות של לאבאן : 137 1923 ) Gaukelei ) ו - 1927 ) Titan ) הקדמה : דיק מק ’קאו

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר