חיים בצל השואה

עמוד:12

העולם השנייה פרצה . שז " ך חזר עם צירים נוספים לפולין ברכבת חתומה ונוכח בקריסה המהירה של הצבא הפולני . כך מצא את עצמו , עם הוריו , לכודים בוורשה לאחר שנפלה בידי הגרמנים . לגרמנים לא היו תכניות ברורות באשר ליהודים הרבים שנפלו בידיהם עם כיבוש פולין . בחודשים הראשונים שלאחר הכיבוש לא הייתה מדיניות גרמנית מסודרת והיהודים סבלו מפגיעות שהיו יזמתם של יחידים : השפלות , גזלות , פגיעות בגוף ולעתים גם פגיעות בנפש . במיוחד סבלו יהודים בעלי חזות דתית ; הם הפכו מטרה להתעללויות והשפלות . חלק מן הפגיעות באו מצדם של פולנים שיחסם אל המיעוט היהודי הגדול ( 10 % מ – 33 מיליוני אזרחי פולין ערב המלחמה ) היה עוין . היה גם קושי לנהל חיים דתיים ; נאסרה תפילה בציבור והוטל איסור על הקהילות לשלם משכורת לרבנים . הוורמאכט , הצבא הגרמני , התנגד לפגיעות ביהודים וראה בהן ביטוי להתרופפות המשמעת ולחוסר סדר . אכן , תוך זמן קצר החליפה מדיניות של גטואיזציה , הרעבה וניצול את הפוגרומים של ימי ראשית הכיבוש . למרות התכניות המידיות להקמת גטו יהודי גדול בוורשה התעכבה ההקמה בפועל עד אוקטובר . 1940 עד אפריל 1940 יכלו יהודים בעלי קשרים או בעלי ממון ( שהיו בעלי דרכון זר או השיגו כזה ) לצאת את ורשה בעזרת חברת נסיעות איטלקית . יציאה מאזור פולין הכבוש עלתה בקנה אחד עם מדיניות הנאצים בתקופה זו ; אלה ביקשו להפחית – בכל דרך – את מספרם של יהודיה . לפי תיאורו של שז " ך , שחלק ממנו מובא בספר זה , חווה אביו , כמנהיג יהודי בולט , התעללויות קשות . בראש השנה ת " ש ( 1939 ) נשרף ביתו ובקושי רב נחלץ ממנו בחיים . בכתבה שהתפרסמה בעיתון " הצופה " בפברואר 1940 מתואר : " הנאצים השודדים התפרצו כמו כן לדירתו של הרב שלמה דוד כהנא , קרעו את ספריו , החרימו חפצים רבים וגזזו את חצי זקנו . סכנה גדולה מרחפת מעל לראשי הדת היהודית " . בחגי תשרי חוו הרב הישיש ובנו אירועים קשים שנחרטו בזיכרונו של שז " ך . בט ' באב סיפר הממונה על גילויים של קידוש השם [ שנרשמו ב ] פנקסי המרתף . [ הוא ] התחיל את סיפורו בתיאור התפילה בראש השנה ת " ש , ברחוב היהודי בוורשה , [ שהופצץ ] מתוך כוונת זדון ... [ ועלה ] בלהבות ההפצצה . הבתים התמוטטו ונפלו , האש הקיפה את כל הצדדים ובכל זאת התפללו . [ ... ] סיפר כמו כן על תפילת יום הכיפורים 9 תיאור תקופה זו בחיי שז " ך מתבסס בעיקר על ספרו של עמיתו להנהגת המזרחי , ז ' ורהפטיג , פליט ושריד בימי השואה , ירושלים תשמ " ד , עמ ' . 83 - 38 , 15 - 3 10 ראו כ " ר בראונינג , הדרך אל הפתרון הסופי : התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים , ספטמבר - 1939 מרס , 1942 בהשתתפות י ' מתיאוס , א ' ברויר ( מתרגמת ) , ירושלים תשס " ה , עמ ' . 41 - 13 11 ראו י ' גוטמן , יהודי ורשה : 1943 - 1939 גטו , מחתרת , מרד , ירושלים תשע " א , עמ ' ; 112 - 29 ר ' הילברג , חורבן יהודי אירופה , עורכי המהדורה העברית ד ' בנקיר וב ' גוטרמן , ירושלים ובאר שבע תשע " ג , א , עמ ' . 203 - 163 על התקופה הזו ראו : י ' מסטבוים , ששים יום בפולין של היטלר : רשימות של עד ראייה , תל אביב ת " ש . 12 " קנס של מיליארד זהובים יוטל על יהודי פולין " , הצופה , , 4 . 2 . 1940 עמ ' . 3

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר