חיים בצל השואה

עמוד:10

חיים בצל השואה שז " ך נולד בשנת 1905 בוורשה , השני מתוך שישה ילדים ; אביו , הרב שלמה דוד כהנא , היה הרב הראשי ( הלא – רשמי ) של עיר זו שבה חיו ערב השואה כ – 375 , 000 יהודים . הוא ירש בתפקיד זה את חותנו , הרב שמואל זנוויל קלפפיש , ועל שמו נקרא בנו , שז " ך . הרב שלמה דוד כהנא , כמו חותנו , היה מקובל על כל החוגים , חסידים כמתנגדים ( הוא עצמו למד בישיבת וולוז ' ין והיה מצאצאי מייסדה , הרב חיים מוולוז ' ין , תלמידו של הגר " א , מנהיגם של המתנגדים ) , והתאמץ להתרחק ממחלוקות ; הוא היה קרוב גם לחוגי " אגודת ישראל" בפולין ( שהתנגדה לציונות החילונית אך תמכה ביישוב ארץ ישראל ) וגם ל " מזרחי " . שז "ך למד ב " יסודי התורה " , רשת החינוך של " אגודת ישראל " לבנים , ולאחר מכן המשיך לישיבת " תורת חיים " , ישיבה ברוחו של רבי חיים סולוביצ ' יק מבריסק , מפתחה של דרך הלימוד האנליטית של התלמוד שכבשה בסערה את עולם הישיבות . אולם במקביל ללימודים אלה למד שז " ך גם לימודי חול אצל מורים פרטיים , והיה חשוף לעולם היהודי הרחב דרך פעילותם הציבורית של הוריו . הוא גילה עניין בפעילות התרבותית היהודית הענפה שפרחה בוורשה בין המלחמות : שירת היידיש , השירה העברית והפעילות הנאו – חסידית של הלל צייטלין ופייבל שניאורסון . לאחר מכן פנה שז " ך ללמוד בישיבת " תחכמוני " , ישיבה שייסד ה " מזרחי " בוורשה לפי דוגמת בתי המדרש לרבנים בגרמניה , ובה נלמדו גם מקצועות חול . בראש הישיבה עמד אביו , והמורה הראשי לגמרא היה הרב משה סולוביצ ' יק , בנו של רבי חיים . בתקופה זו נקבע חוק פולני שחייב רבנים בידע כללי מסוים ובשליטה בשפה הפולנית , ולכן הוקם " תחכמוני " . אף כי עמדו בראשו רבנים חשובים ואף כי לימוד הגמרא בו היה מסורתי לחלוטין , היה המוסד שנוי במחלוקת בקרב רבנים וראשי ישיבות . לאחר שקיבל סמיכה לרבנות ועמד בבחינות הגמר של " תחכמוני " למד שז " ך שנה וחצי גם בישיבת מיר , אחת מהישיבות החשובות בפולין שעמדו תחת השפעתה של תנועת המוסר , אך התאכזב מצרות האופקים ומהעדר הפתיחות לעולם המחשבה הכללית . כמו רבים אחרים ביקש ללמוד באוניברסיטה כדי להרחיב את אופקיו , אך בשל ה " נומרוס קלאוזוס " והרוח האנטישמית לא היה הדבר אפשרי בפולין . גם בברלין , אבן שואבת לסטודנטים יהודים ממזרח אירופה , חש שז " ך באנטישמיות . באותה שנה , , 1930 התגוררה אחותו באנטוורפן ולכן בחר שז " ך ללמוד באוניברסיטת לייז ' שבבלגיה . עבודת הדוקטור שלו עסקה בהגותו 5 ראו ג ' בקון , פוליטיקה ומסורת : אגודת ישראל בפולין , 1939 - 1916 ירושלים תשנ " ו , בעיקר עמ' . 63 - 55 על הרב כהנא ראו ד ' פלינקר , רבני וארשה , אנציקלופדיה של גלויות : וארשה , ירושלים ותל אביב תשי " ג , עמ ' ; 306 - 305 א ' פרבשטין , בסתר רעם : הלכה , הגות ומנהיגות בעת השואה , ירושלים תשס " ב , עמ ' . 315 6 מ ' קרונה , אישים וניחוחים , תל אביב תשנ " ב , עמ ' . 255 - 250 עם שניאורסון היה שז " ך בקשר גם לאחר עלייתם ארצה . על כך מסופר בפנקס ההר השישי . 7 בנו של הרב חיים סולוביצ ' יק , ראש ישיבת וולוז ' ין ומייסד שיטת לימוד שכבשה תוך שנים מספר את כל עולם הישיבות . הרב משה היה אביו של הרב יוסף דב , מנהיג האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה . על המוסד ראו מ ' חלמיש , " בית המדרש ‘ תחכמוני '" , בתוך : אנציקלופדיה של גלויות : וארשה ( לעיל , הערה , ( 5 עמ ' . 356 - 351

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר